Vi slår det fast

DSC_0723

 

Og deretter skal det skje at jeg vil sende min Ånd over alt kjød, og deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord; gamle menn skal ha drømmer, deres unge menn skal se syner; ja, til og med over slavene vil jeg i de dager utgyte min Ånd.

 

Pinsedag da apostlene ventet på Øvre Salen, var en første oppfyllelse av denne profetien.

Et utvalg fikk oppleve pinsens ild.

Mange overnaturlige hendelser skjedde.

De profeterte om kommende hendelser, de drømte åndelige drømmer som gir klarhet om og retning i livet, og de så syner med opplysninger om framtida. Det skjedde mektige tegn og under.

 

Ånden gjør ikke forskjell på folk, sosial status har ingen betydning.

 

Det er mange som mener at Joels profeti inneholder mer enn det vi har sett.

Det ligger et enda større mandat i det Joel så.

Vi tror på at en bølge av Guds herlighet ville fylle vår jord.

Massemøter på stadioner i dagevis der mennesker får møte Faderens tiltale og den Hellige Ånd liv og fylde.

Fokus er ikke på taler og sangere, i fokus står Jesus fram, han som kom som Menneskesønnen og tok straffen for fallet på seg.

Mesteren kommer til å være i sentrum for alt. Hans navn er en helbredende salve.