Vi er frikjøpt av den høyeste

IMG_2655

Dere er dyrt kjøpt, bli ikke menneskers treller.

Vi er kjøpt med blod. Blodet av Guds sønn er  betalingsmiddelet for våre liv. Han tok straffen for alle mennesker, men bare de som omvender seg og lar seg døpe, kan nyte fullheten av det Faderen har gjort for sine barn. Dere er dyrt kjøpt.

Bli ikke menneskers slaver.

Da Jesus en dag spurte disiplene hvem de trodde at han var, svarte Peter: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.»  Jesus tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen.

På denne læringsform ville Jesus bygge sin menighet. Han ville selv lære hver enkelt den rette veien. På hvilken måte sier du? Ved den Hellige Ånds måte å lære på. Han vil lære Guds folk alle ting som tjener til liv og Gudsfrykt. Vi har selvfølgelig lov til å lære hverandre det som Ånden har åpenbart for oss.

Alltid må vi ha for øye at vi skal etterfølge Mesteren og imitere ham.

Kommer det andre lærere som fører en annen lære enn det som står i Skriften, ikke hør på dem.

De vil gjøre deg til slave.

La oss holde oss til åpenbaringsveien som Jesus viste til.

 

Når han styrer båten, da går det så bra…