Verdens ånd

Mesteren sa til sin far: Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem fordi de ikke er av verden, likesom jeg ikke er av verden. 

Jesus gir vennene sitt ord. Ordet om forlikelsen, Ordet om den nye fødsel som er et individuelt tilbud til den som ønsker å ta imot, Ordet om Kristus i den enkeltesom er født av Gud. Ordet om autoritet i den åndelige verden.

De som er fylt med verdens ånd, som bader seg i verdens tilbud, vil hate dem som er tro mot evangeliet. De makter ikke annet enn å komme med hatefulle ytringer mot dem som tror.

Er det kristne som har latt seg fylle av verden? Dessverre ja, det er kristne som bare tar inn informasjon fra verden. De fyller seg med det som den Onde presenterer gjennom alle medier og remedier. Til slutt fyller denne verdens ånd hele tempelet.

Da vil også de hate Guds folk.

Jesus sa til menigheten i Laodikea at de var blitt så lunkne at han ville spy dem ut av sin munn.

Det var behov for å kle seg i sekk og aske, omvende seg og  be om tilgivelse.

Midt i dette er det et folk som seirer. 

Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord.Og det ord dere hører, er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg.Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere.Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.

Den som vil være verdens venn, er Guds fiende.