Ved dette evangeliet skal vi seire..

dsc_0515

For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men og i kraft og i den Hellige Ånd og i stor fullvisshet.

Slik beskrev Paulus sitt budskap

 

Dette evangeliet kommer til å gjenoppstå i de siste dager.

Herren kommer i sitt folk med fylden av sin Ånd.

Elver av levende vann vil strømme gjennom den enkelte som vier sitt liv til Guds plan.

En krafteksplosjon kommer til å løfte det hellige folket fra trelldom til frimodighet. Fra Sinai til Sion. Dere har kommet til Sions berg.

En merkbar salvelse vil omgi og ståle ut av Herrens arme.

 

Det kommer et stort og mektig folk og brer seg som morgenrøden på fjellet.
Det har aldri hatt sin like og skal heller ikke få det fra slekt til slekt i alle år.

 

Denne hæren skal oppleve at de store under og tegn igjen skal komme blant Guds folk. Dette er sannheten fra bøkenes bok.

Sannheten vil seire.

 

Det blir kraftevangelisering. Be for syke, be om at mennesker blir fylt med den Hellige Ånd. Legg hendene på syke og sørgende. Kall på Guds nærvær over og gjennom folket. Bruk din fullvisshet i bønn. Det er du som skal gjøre tjeneste. Vi har nådd fylden av den tiden.

 

Vi skal være glad for at dette bare vil følge dem som er ydmyk og saktmodig.