Tjenere for en ny pakt..

IMG_2676

Gud søker etter ydmykhet hos sine stridsmenn. Han gir sine barn ulik undervisning, ulike prøver og tester. Han vil stoppe skrytet, selvhevdelsen og egenrettferdigheten.

Den som har stolte øyne og et oppblåst hjerte, ham vil jeg ikke tåle. Salm 101,5

Gud kommer til å stikke hull på vår selvopptatte boble. Han kommer til å bryte vår trang til å imponere andre.

Vi skal i lydighet tjene ham som er Far. Vi skal høre etter hva han sier. Lydighet er bedre enn offer.

Hva så Gud i Saulus, en fariseer som motarbeidet Guds vilje. Han var nok ivrig i sin tro, og han trodde at han gjorde rett. Da Stefanus døde som den første martyr, stod Saulus og samtykket og bar klærne til de som utførte udåden.

I himmelen sa de tre: Denne mannen skal vi bruke i vår tjeneste. Han skal dannes til et ærens redskap. Han skal lide mye. Han skal bli den største apostel når det gjelder undervisning. Han kommer til å omfavne lidelsen.

Jesus stoppet ham ved Damaskus.

Tenk på Peter.

Disippellederen som fornektet Jesus. Et fryktelig statusfall. Peter greide nesten ikke å leve med fornedrelsen.

Jesus sender hilsen til ham etter oppstandelsen. Han møter ham igjen ved sjøen og ber ham igjen om å legge ut på sjøen .

Peter forstår at det er Mesteren. Han kaster seg i sjøen og løper opp på stranda

Jesus tar imot ham med tre spørsmål om hvem han elsker. Du vet det , sier Peter. Han legger sitt liv i Mesterens hånd.

Han skriver senere:

Om dere blir spottet for Kristi navn skyld, er dere salige, for herligheten og Guds ånd hviler over dere.

Vi er på dreieskiven…