Evangeliets kraft

hand-in-sky-1195671-1599x1206

Evangeliet har en veldig kraft for den som vil ta imot Guds gave. Paulus var forsiktig med hvordan han presenterte evangeliet. Han ville ikke at fokus skulle være på han. Han sa: Jeg var hos dere i svakhet, under stor frykt og beven. Min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Starten må være overnaturlig. Guds rike består ikke i ord,men i kraft. Vår tro og vårt åndelige liv er skapt av Guds kraft. Det som er grunnvollen i vårt kristne liv, må være dannet av en annen dimensjon.

Det som skapes i den personen som tar imot evangeliet, er et åndelig oppkomme. Det framstår en ny skapning.