Efeserbrevet 1,17-19

sky-1345386-1600x1200
Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg,

og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige,

og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft.

Paulus ba sterke bønner for menighetene mens han satt i fengsel. Hans tro på oppdraget var uforandret, dess mer han ble plaget, jo sterkere var hans overbevisning, og han ba om at alle skulle få en klarere og dypere forståelse av Gud. Hjertets opplyste øyne er det indre menneskets øyne som må bli opplyst og se det åndelige bilde. Det som det indre menneske kan se, er framtidsutsiktene og arven de kristne kan se fram til. Samtidig kan vi også få et inntrykk av og en tro på, hvor stor Faderens kraft er for den som tror, ikke vår kraft for ham, men hans kraft for oss…….