Det første Herredømmet

Første del av sammenligningen mellom den første og den siste Adam.