Slik er den som skal sitte med ham på hans trone

IMG_2881

 

Men et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til; for det er ham en dårskap, og han kan ikke kjenne det, for det dømmes åndelig; men den åndelige dømmer alt, men selv dømmes han av ingen; for hvem har kjent Herrens sinn, så at han skulde lære ham? men vi har Kristi sinn.

 

Men vi har Kristi sinn. Paulus hevder at den som er kristen har Kristi sinn. Det er sju dagsreiser fra min erfaring, og grunnen til det er at de kristne lever langt fra Bibelens ånd og lære.

 

Vi har fått Kristi sinnelag ved den Hellige Ånd. Når Ånden fyller vårt indre og blir vår kilde til liv, må vi la Ånden få frie tøyler med å fornye vår sjel, vårt tankeliv, vårt følelsesliv, vår vilje, vår samvittighet. Dette er en prosess fra minutt til minutt, fra time til time, fra morgen til kveld, fra år til år, en pågående prosess.

Den som vil unngå denne prosessen,  får aldri forståelsen for Kristi sinn.

 

Den Åndelige virkelighet må overstrømme hele vår personlighet.

Far forny våre dager, forny vårt sinn. La oss bære Kristi sinn.

 

Vær vennlig, bry deg om mennesker, spre glede. Vær selv evangeliet, drevet av Ånden. Ikke religiøs, men et ildvitne.

 

Det må være den Hellige Ånd som taler gjennom oss..