Sannhetens vei

For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på den Guds kraft som reiste Kristus opp fra de døde.

Den sannheten tar vi en gang til for dem som ikke fikk den med seg første gang.

For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på den Guds kraft som reiste Kristus opp fra de døde.

For i Kristus bor hele guddommens fylde legemlig. Og i ham er dereblitt fylt, han som er hodet for enhver makt og myndighet.

Paulus skriver at han ber om at vi må få kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så vi kan bli fylt til hele Guds fylde.

Apostelen ber om noe som virker slik at vi blir forandret av det vi leser og deretter opplever Guds åndskraft. Han ønsker at vi skal bli stående etter å ha overvunnet alt.

Men Faderen som kan gjøre mer enn alt, langt ut over det vi ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss,han være ære i Kristus Jesus, gjennom i alle slekter og i alle evigheter