Proklamasjon av frihet for de som er fanget.

DSC_0761

Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne fanger at de skal få frihet og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri.

Han var sendt for å gi fattige det rike budskapet. Han var sendt for å gi Ordet om livet til dem som ville ta imot. Salig er de fattige i ånden for himmelens rike er deres. De rike og mektige ville snart ødelegge skattene i evangeliet og gjøre budskapet til politikk. De ville legge til rette for maktkamp.

Ve dere, dere skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som stenger himlenes rike for menneskene! Selv går dere ikke inn, og dem som er i ferd med å gå inn, tillater dere ikke å gå inn.

Til dem som er fanget i meningsfengsler, tradisjoner og hundreårige sedvaner, er han kommet for å proklamere frihet. Millioner av mennesker er bundet på hender og føtter av oppfatninger, lover og vedtekter som ikke bygger på det enkle ordet som er sendt til de fattige.

Vi forkynner frihet for de innlåste, ingen kan binde deg om du river deg løs i Herren navn.

Du sier at du ikke ser dette. Nei, det er mange åndelige blinde. Men Han vil gi de blinde syn. Dersom du ikke ser noe unaturlig i dagens samfunn, må du rope til ham som kan hjelpe deg. Han kan åpne dine øyne.

Du kjenner trykket i familien, kravene på arbeid, påbudene og restriksjonene i menigheten. Det settes så store krav til deg at knærne svikter.

Han har også hjelp for de undertrykte, han vil sette deg fri slik at du kan puste fritt.

Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri..