Det er sant

Frank Mangs sier: 

Og så ble Jesus min redningsmann. For mange, mange år siden stilte han seg i min vei og tvang også meg til å stanse. Han grep meg og ble for mektig for meg. Han lot sitt brennende lys ramme meg på en slik måte at jeg fikk se både meg selv og min synd. Han utslettet synden, løste min sjel og adopterte meg til sitt ekte barn.

Han begynte et verk i mitt indre som han siden med vekslende framgang har holdt på med alle disse årene.

Og han kommer til å fortsette helt til han er så ferdig at jeg passer inn i herlighetens himmel.

Og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den- helt til Jesu Kristi dag.

Mesteren er blitt Livet i mitt liv. Livet som ikke er grunnlagt på at jeg prøver å være noe eller gjøre noe, men som ganske enkelt består i at universets Herre har tatt bolig i mitt indre.

Iblant har dette Liv skapt en intens smerte, fordi jeg- tross min vilje til å være en sann kristen- likevel bar noe i mitt vesen som ikke var villig til å bøye seg for Kristi vilje.

Hans kraft skaper lydige og ydmyke tjenere. Folket som underordner seg Mesteren.

Vennskap

Jeg får en følelse av uendelig glede ved å si at Mesteren er min aller nærmeste venn. 

Han var min venn også da jeg levde langt borte fra ham. Derfor kom han en dag til meg og ønsket meg velkommen inn i sitt fellesskap.

Han kjente meg bedre enn min mest fortrolige og visste alt om meg, og likevel ville han ha meg som sin nære venn.

Min kjærlighet til ham har til tider vært vaklende og svak, men hans kjærlighet til meg har alltid vært den samme. Han har aldri sviktet meg.

Han har vært oppriktig mot meg, og gjort det klart for meg at jeg hadde områder i mitt liv som måtte forandres. Derfor har jeg kjent tukten så hardt at det har svidd både på skinnet og i personligheten.

Men i alt som han har ført meg gjennom, har hans mål vært det samme: At jeg har kunnet bevare det skjulte livet jeg har fått av ham.

Noen ganger, når livets utfordringer har vært heftige, har han hvisket kjærlige, milde ord inn i mitt indre. Ord som har skapt varme og lokket fram takkens tårer.

Andre ganger har han vært taus når jeg har ropt etter ord fra ham.

Tålmodighet er et nøkkelord langs hans vei. Vi må lære oss å vente på hans tid.

Vi erfarer at hans liv i oss fungerer bare i samme grad som vi overgir vårt ego til døden.

Han sa engang til sine første disipler: – Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Vennskap er tillit. 

Stol på Herren for all tid, for i Herren, ja Herren, er evighetens klippe.

Det skal skje

Da skal det komme tider med lindring fra Herren, og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Jesus. 

Han må være i himmelen til tiden kommer da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om fra eldgamle dager ved sine hellige profeters munn.

Dette sa Peter til rådsherrene dager etter at Jesus var tatt bort fra jorda.

Han talte om omvendelse til lederne for jødene, og frimodig stod han fast på at Jesus var jødenes Messias. Når Israels folk samdrektig roper på ham, vil han komme som redningsmann. 

Men før det må han være i himmelen til profetiene, den ene etter den andre, blir oppfylt. Slik er Gud trofast mot profetene som med fare for sitt liv, talte dom til ugudelige konger og dronninger.

Når alt er i overensstemmelse med det profetiske ord, kommer han.

Hvem ønsker Faderen å bruke til denne gjenopprettelsen?

De menn og kvinner som i lydighet mot Mesteren ikler seg Guds kraft.

Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft!  Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 

Det å bli stående etter å ha overvunnet alt, er gjenopprettelsen.

Da er riket kommet, og hans vilje skjer på jorda som i himmelen.

Da sier Ånden og bruden: Kom! Mennesker søker mot korset..

Og Messias vil komme..

Vinneren tar alt

Far, la ditt navn bli herliggjort!» Da lød det en røst fra himmelen: «Jeg har herliggjort det og skal herliggjøre det igjen.»
Mengden som sto omkring og hørte dette, sa at det hadde tordnet. Andre sa: «Det var en engel som talte til ham.»  

Da sa Jesus: «Denne røsten lød ikke for min skyld, men for deres. Nå felles dommen over denne verden, nå skal denne verdens fyrste kastes ut. 

Den Onde ble verdens fyrste da de første mennesker spilte høyt spill mot ham og tapte. Slangen lurte dem til å bryte Guds bud.

Den Ondes frekkhet gikk så langt at han tilbød Jesus, skaperordet, denne verdens riker hvis han ville tilbe ham. Jesus lot seg ikke friste av denne verdens falske glans. 

Men Mesteren visste at han var utsendt for å gjøre ende på ondskapens gjerninger. Han sa klart og tydelig: Nå skal denne verdens fyrste kastes ut.

Gudesønnens offer ble den Ondes verste mareritt. Alle onde krefter trodde at de hadde tatt knekken på Guds plan, men Jesu totale seier ga de troende kraft til å ta oppgjør med ondskapen. 

Det er i Åndens kraft kristendommen har mulighet til å seire. Egne ressurser når ikke fram i kampen. Det er de som drives av Ånden som er Guds barn og Guds hær.

Til sine nærmeste sa Jesus: Jeg har gitt dere makt og autoritet til å  ta oppgjør med hele fiendens rike. I mitt navn og ved salvelsen av den Hellige Ånd skal dere etablere mitt rike i menneskehjerter og disippelgjøre nasjonene..

Tegn og under skal følge med deres arbeide. Himmelens støttetropper hjelper dere.

Mitt rike er ikke av denne verden, det er overnaturlig. Vær lydige mot Åndens tiltale. Gjør det jeg sier. 

Se, jeg er med dere alle dager, og jeg har overvunnet verden..

Tro på Gud og tro på meg..

Visdom

Johannes sin fortelling om Mesteren gir oss disse opplysningene.

14, 22-23: Den minst kjente Judas sier til ham: «Herre, hvorfor skal du åpenbare deg for oss og ikke for verden?»  

Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo sammen med ham.

Dette er egentlig det Jesus skaffet oss; adgang til Faderen.

Mesteren og Gud har tilbudt seg å komme til hver enkelt for å bo i dem og virke ut fra deres indre.

Hvordan kan dette skje, spurte den lærde, som kom til Jesus etter at det var blitt mørkt.

Min mor ga meg svaret: Du MÅ ønske Jesus velkommen inn i ditt liv. 

Hvorfor? Fordi vi har fått fri vilje, og du og jeg må ta valget, hver for oss. Vi må si nei til alle andre lyster, og bruke alle våre krefter og mentale ressurser til å bøye kne foran Kongen. Kaste oss på kne og overgi alt.

Ikke holde noe tilbake.

Da sa Mesteren:

Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere.  
Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.

En enestående medspiller, en humorist, en trøster, en veileder, en som kjenner framtiden, en som vet hva du trenger om to timer, om to dager, om to år. En mild strøm av liv.

Ære være Gud Fader, Gud Ordet og Gud Ånden.

Forandring gir olje

Du kan ikke sitte i ro i pinsebevegelsen. Du er kommet til en bevegelse.

Er du ikke i forandringsmodus, da er du ikke del av en bevegelse.

Da er du del av et museum, du er del av noe som var, men som ikke lenger er.

Når lederne av en vekkelse begynner å diskutere hvordan de kan konservere det som var og sikre at alt er slik det var fra fedrenes tid, da ønsker de å bevare en form, et uttrykk. Guds rike består av kraft og fornyelse. Hver dag..

Foreldrene blir bekymret hvis de ser at barnet ikke utvikler seg. I mange forsamlinger legges det ofte opp til at det ikke skal finnes utvikling. 

Det som kreves i denne tiden er kristne som roper på fylden fra den levende Gud. 

Må dere bli fylt av hele Guds fylde! 

Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer
enn det vi ber om og forstår..

Det nye testamentet sier:

La oss gå videre fra barnelærdommen om Kristus.

La oss gå, la oss ikke lenger sitte og vente.

Apostelsitat:

Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran, og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Dette er bevegelse.

Hva sier og ser Jesus?

Salig og hellig er den som får ta del i den første oppstandelsen. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og herske som konger sammen med ham i tusen år. 

Ta imot din pynt og din autoritet, du Sions datter. Fangenskapet er over, du er fri.

En tidlig morgen..

På vei fra Vevang til Eide i bil, søndag den 2.mai 2021, slår jeg på radioen i bilen. For unge lesere gjør jeg oppmerksom på at det er et apparat hvor en hører bare lyd, utenpå er det ikke skjerm.

Jeg tunet inn Radio PS og kom midt inn i et program om misjon. Lester Sumrall og Howard Carters overnaturlige reise jorda rundt i årene før andre verdenskrig.

Et trosstyrkende og interessant program med masse fin musikk. Blant andre Ruth og Rannveigs vakre stemmer. 

Jeg tenkte: Hvor kan jeg finne dette programmet slik at jeg kan høre det igjen fordi lytterforholdene varierte veldig.

Problemet lar seg løse.

Kast deg over internett, logg inn på Husmøtet.no. Trykk på boksen Radio Shalom. Der ligger mange programmer. Det programmet jeg hørte deler av heter Drevet av Visjonen.

Det er ikke grenser for denne teknikken.

Pakten

Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner.  

Hvem kan da fordømme? 

Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss.  

Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? Ingenting..

Som det står skrevet:
           For din skyld drepes vi dagen lang,
           vi regnes som slaktesauer.
Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss.  

For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Hvor ligger vår styrke?

Siden vi har en stor øversteprest som har gått inn gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen!  

For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvd i alt på samme måte som vi, men uten synd.  

La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid.

Hva gir oss nåde?

For Kristus har i kraft av en evig Ånd båret seg selv fram som et feilfritt offer for Gud. Blodet ble presentert for Faderen.

Derfor er Kristus mellommann for en ny avtale. Han døde for å kjøpe oss fri fra lovbruddene under den første pakten, for at de som er kalt, skal få den evige arven som var lovet dem.  

Når det foreligger et testamente, må det godtgjøres at den som har opprettet det, er død.  

Testamentet trer i kraft først når opphavsmannen er død; det gjelder ikke så lenge han lever. De romerske soldatene fastslo at han var død.

Vår stilling i den nye pakt:

Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. 

Det sanne lys

Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger er onde.

Menneskene elsket mørket framfor lyset.

Folk valgte bort lyset. De hengte lyset på et kors for at det skulle slokne

Guds budskap flyttes ut, de nye tider flyttes inn.

Mediegigantene gjenspeiler dette. Menneskene blir gjort til guder, vi tilber stjernene. Guds lover har ingen betydning for oss lenger. Bibelen er utgått på dato. Mediene hyller dem som bryter loven. Det er in med synd.

Når ble det sist laget et program på NRK som formidlet tro på en evighet sammen med Israels Gud. Det snakkes om det gode i mennesket og alt det positive vi kan bygge sammen. Apostelen sier dette om det gudløse mennesket: Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg.

For at nåden skal virke, må sannheten forkynnes. Det er budskapet om blodet som tenner himmelens fødselskraft. Etterligninger fører folket inn i et tett mørke.

Jeremias var utvalgt til profet, og Gud sa til ham:

«Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg, før du ble født, helliget jeg deg; til profet for folkeslagene satte jeg deg.» 

Men jeg sa: «Å, min Herre og Gud! Se, jeg kan ikke tale, jeg er for ung!» 

Da sa Herren til meg: «Du skal ikke si: Jeg er ung! Overalt hvor jeg sender deg, skal du gå, og alt jeg befaler deg, skal du si.
Vær ikke redd for dem, jeg er med deg og skal berge deg, sier Herren.»

Skal vi kaste oss ned foran Herren og høre hans ord: Da hørte jeg Herrens røst: Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? 

Da sa jeg: Se, her er jeg, send meg!

Høyere intensitet..

Det står faktisk i Skriften at:

Herren skal brøle fra Sion og la sin røst høre fra Jerusalem.

Med overengels røst og med Guds basun kommer Faderen til å gjøre kjent at denne nådens tid går mot sin avslutning. Ingen kommer til å være i tvil om at det er han som taler.

Det kommer også en ny lyd fra det folket som kjenner Gud. Et høyt rop lik det som Jesus ropte ut den siste store dag i høytiden. 

Men på den siste, den store dag i høytiden stod Jesus og ropte ut: Om noen tørster, han komme til meg og drikke! Den som tror på meg, av hans liv skal det, som Skriften har sagt, rinne strømmer av levende vann.

Det er slutt på innelåste hviskestemmer og forsiktige bevegelser, samt listende gange på tå.

Rop av strupen og spar ikke. Tiden er kommet for å gjøre kjent det som ligger på Faderens hjerte.

Ropet gjelder: 

-Har du regnet med alt når din livsdag er talt? 

Tenk om sjelen gikk evig fortapt. 

Hvor er skatten du fant, selv om verden du vant?

Har du regnet, har du regnet med alt?