Det kommer en dag med lys og mørke

DSC_0758

Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er.

For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet med sine engler, og da skal han gi enhver igjen etter hans gjerning.

 

For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, etter det vi gjorde enten godt eller ondt.

 

Når Menneskesønnen kommer i sin Fars herlighet, da vil det bli fart på mange menneskebarn. De vil prøve å rette opp i livets mange feilvalg der de vet at det er mye snusk.

 

Guds nærvær vil avsløre alle områder der du har lurt deg unna det som Skriften så tydelig taler om. Det blir de mange unnskyldningers dag.

 

Den dagen kommer de som er kristne, og de som tror at de er kristne, fram for domstolen med endeløse unnskyldningsrekker. Trillebårer med lapper, notiser og bøker.

 

Hvordan skal det gå med dem som har lært andre å tro at løgnen er sannhet og sannheten er løgn?

Hvordan skal det gå med dem som kaller Guds åpenbarte ord for vranglære?

 

Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelens rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje.

 

Til noen kommer han å si: Jeg kjenner dere ikke.

Advertisements

Løgn og sannhet

hustadvika

I sin bok ”Jødene og deres løgner” fra 1543, anbefaler Martin Luther at jødenes synagoger skal brennes. Natten til hans fødselsdag, 10. november 1938, ble 2676 synagoger og jødiske forsamlingshus brent.

Hva skjedde i Tyskland og Østerrike natten til 10. november i 1938 – i fredstid? En pogrom( forfølgelse) organisert og ledet av politienheter med deltagelse av lokalbefolkningen mange steder. Mobben gikk løs på jøder, jødiske institusjoner og jødiske eiendommer. Opp mot 200 jøder ble slått i hjel. 4500 forretninger eid av jøder ble ødelagt. 2676 synagoger og forsamlingshus ble brent. 30 000 jøder ble sendt til konsentrasjonsleirene Buchenwald, Dachau og Sachsenhausen i Tyskland.

Novemberpogromene var så barbariske  at de forferdet verden. Krigens støy og forvirring tilslørte ikke handlingene – fordi det ikke var krig i Tyskland i 1938.

Novemberpogromene skjedde 4 måneder etter Eviankonferansen. En internasjonal konferanse som USAs president hadde invitert til for å bli enige om hva man skulle gjøre med de jødiske flyktningene fra Tyskland. Det var i juli 1938, i den franske pittoreske byen Evian at de 32 nasjonene ble enige om å stenge sine grenser for jødiske flyktninger fra Tyskland. Norge var representert ved ekspedisjonssjef Carl Platou fra justisdepartementet. Den samme høyt dekorerte Platou som er omtalt i boka ”Ninas barn”. Det er den samme Platou som frarådet midlertidig oppholdstillatelse for jødiske barn fra Østerrike, som skulle på sommerleir til Norge, med begrunnelsen at vi risikerte ”å brenne inne med dem”.

 

Og kongen skal svare og si til dem:

Alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg.

 

Jeg sier: Det var en jøde som reddet meg og tok min straff.

 

Himmelens eget språk

DSC_0738

Peter var fortvilet etter å ha fornektet Jesus tre ganger. Han må ha følt at han ikke var verdig til å kalles Jesu disippel. På en måte var nok også Peter i dypet i dagene etter. Han mente nok at hans behandling av Kongenes konge aldri kunne tilgis. Han husket Jesu øyne i borggården.

 

Disiplene var kommet til Galilea. Peter ville prøve å fiske. Den første natten fikk de ingenting.

Var det Faderens vilje å føre Peter gjennom denne kvernen for at han skulle være forberedt på livet som leder. Det var dødsprosessen over den gamle Peter.

Han ble avkledd og liten.

Tilbake til historien. En person stod på stranden og ba dem om å kaste ut garnet på en annen måte. Resultatet ble at de ikke greide å dra opp garnet. Det var storfangst.

Da de nærmet seg land, oppdager Peter at det var Jesus. Han kaster seg i sjøen og møter Herren på land.

Etter måltidet får Peter tre spørsmål, ett for hver gang han nektet for å kjenne Mesteren.

Simon, Johannes sønn, elsker du meg mer enn disse?

Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine lam!

Simon, Johannes sønn, elsker du meg?

Ja Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Vokt mine får!

Simon, Johannes sønn, har du meg kjær?

Peter ble bedrøvet over at han den tredje gangen sa til ham: Han du meg kjær?

Og han sier til ham: Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine får!

Dette kjærlighetsspråket og denne atmosfæren forandret Peter. Han ble en av de store lederne for vekkelsen som berørte store deler av Romerriket.

Jesus sa: Jeg har kunngjort dem ditt navn, og jeg vil kunngjøre dem det, for at den kjærlighet som du har elsket meg med, skal være i dem.

Den kjærlighet som Faderen elsket sønnen med, skal være i deres hjerter som tror på ham. Uendelige store gaver er gitt oss i det nye livet fra himmelen.

Be om åpenbarings ånd som gir forståelse for hva han har gitt sitt folk. Det er herligheten.

Stø kurs mot kilden, det hemmelige sted..

DSC_0762

Dette er tiden da Guds hellige vil oppdage fellesskap med ham og bli oppildnet på det hemmelige stedet hos den høyeste.

Det er ikke først og fremst et ønske om kraft, men det er opplevelsen av hans hellige nærvær.

Det første steget for å finne hans hemmelige sted, begynner med et desperat, lengtende, hungrig hjerte.

Denne lengselen drar oss til å søke sann, dyp intimitet med Kristus. Det går an å høre Davids lengtende hjerte i Salme 42,7.

Dyp kaller på dyp ved lyden av dine fossefall. Alle dine brenninger og dine bølger går over meg.

 

Mine venner, nå er tiden for å gå lengre inn i Guds ord, med den hensikt å nå dypere inn i Gud.

 

Det er en hellig hunger som brenner i dypet av Guds folks hjerter.

 

Dette sier Bibelen om dåpen:

For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også oppreist med ham, ved troen på Guds kraft- han som oppreiste Kristus fra de døde.

Hvem får komme inn til hans hvile?

DSC_0759

De som først fikk det glade budskap, kom ikke inn, for de var ulydige.  Derfor fastsetter han på ny en dag; det er det han gjør når han lang tid etter gjennom David taler det ordet vi før har nevnt:
I dag, om dere hører hans røst,
så forherd ikke deres hjerter.

Hadde Josva ført folket inn til hvilen, ville ikke Gud senere ha talt om en annen dag. Altså er det fremdeles en hviledag i vente for Guds folk.  Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, likesom Gud hvilte etter sine gjerninger.  La oss da streve etter å komme inn til denne hvilen, så ingen er ulydig og faller. Vi må ikke følge deres eksempel som var ulydige i ørkenen.

 

Den store forandringen skjedde i påskens drama. Der gjorde Guds sønn et skapende verk, han førte fram sannheten om at Faderen ville lage en ny skapning, de gjenfødte.

Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.

Jesus kunne gå inn til sin hvile med vissheten om at han hadde ført millioner til den samme hvile. Det omfattet de menn og kvinner som tørstet og hungret etter rettferdigheten.

Han hadde likeså skaffet en garanti for at Gud ville gi dem den Hellige Ånd.

 

Hvordan kommer så barnedåpen inn? sier du.

Den kommer i det hele tatt ikke inn.

Den kommer fra Roma.

 

Jødeparagrafen..

DSC_0745

Jødeparagrafen er i dagligtale navnet på andre paragraf i Norges grunnlov fra 1814 til 1851. Paragrafen forbød i sin opprinnelige form jøder, jesuitter og munkeordener å komme til Norge.

 

Bakgrunn

Paragrafen kan ses som en videreføring av Christian den femtes Norske Lov av 1687, der ble det bestemt at ingen jøder måtte oppholde seg i Norge uten kongelig leidebrev. Samtidig var den skjerpende, for forbudet i Grunnloven var absolutt og uten legale muligheter til unntak.

 

Jødene fikk først adgang 1851, etter iherdig arbeid fra blant annet Henrik Wergeland.

Første forsøk på å få paragrafen opphevet var i 1842. I denne sammenheng hadde Wergeland utgitt diktsamlingen Jøden og fikk den sendt til hver eneste stortingsrepresentant før det for første gang ble stemt over å oppheve paragrafen.

Det var ikke det nødvendige flertall som grunnlovsendringer krevde og forslaget falt.

Wergeland fortsatte å arbeide for saken inntil sin død 12. juli 1845. Samme år falt forslaget for annen gang, og i 1848 for tredje gang. Ved fjerde gangs behandling i Stortinget ble grunnlovsendringen vedtatt den 13. juni 1851.

 

Hva tenkte de på i lutherske Norge?

 

Jeg gir deg min fred som en gave…

DSC_0734

Den som lever i Guds vilje, vil oppleve fred.

Fred i det indre! I møte med alle utfordringer, er Guds rike substansen i vårt liv. Han er selv skyggen ved min høyre hånd.

Herren lar meg ligge i grønne enger, og han leder meg til hvilens vann.

Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for vondt.

For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg.

Jeg kjenner din fred som en balsam, når de mørkeste maktene vil skremme meg.

Herren dekker bord foran meg like for våre fienders øyne.

Jeg opplever din fred og din ro i hele mitt indre. Guds fred sier:

 

Frykt ikke du lille hjord, for det har behaget deres Fader å gi dere riket!

Klar til å ta vårt ansvar..

DSC01799.JPG

Men Jesus har båret fram et eneste offer for synder, og han har deretter satt seg ved Guds høyre hånd for alltid.  Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt som skammel for hans føtter. For med et eneste offer har han for alltid gjort dem som helliges, fullkomne.

Også Den Hellige Ånd vitner for oss om dette. For først sier Herren:
Slik er den pakten jeg vil slutte
med dem i de dager som kommer.
Og deretter sier han:
Jeg vil gi mine lovbud i deres hjerter
og skrive dem i deres sinn.
Og deres synder og all deres urett
vil jeg ikke minnes mer.
Men der det er tilgivelse for syndene, trengs ikke lenger noe offer for synd.

 

Jeg tror at hans folk har mye mer ansvar med å legge hans fiender som skammel for hans føtter enn vi vil innrømme.

Hans eget folk har fått nøklene og autoriteten, men de sitter godt og varmt. Jeg og du.

 

Søker du hedersplassene?

DSC_0473

Dersom du ikke kjenner motstand mot det du står for som kristen, da må du spørre om du er en del av sannheten.

Det er en vanære med Jesu lære som han selv var fullt klar over. Har de forfulgt meg, så skal de også forfølge dere, sa han.

Å bli en Jesu etterfølger, å bli en ny skapning, koster ofte vennskap og velvilje. Du blir sett på som et utskudd.

Jada, vi har vært mobbet, vi har vært kalt med mange fantasifulle navn, fordi vi har stått på den apostoliske, nytestamentelige linjen.

Det har vært hån og spott, men vi har visst at når dagene og livet skal gjøres opp, da kan vi vise til Skriftene med vårt liv og våre gjerninger. Vi har gjort det som du sa, Herre.

Så får det være at de uforstandige bruker oss til sine morsomheter. Hver enkelt skal svar for seg selv. Det er du som skal svare for deg.

Jesus var klar på hva som skulle dømme den enkelte, det ORD han hadde talt.

Ingen stor kirke vil kunne hjelpe deg. Like lite som en liten trosmenighet.

Det er ditt liv som skal prøves. Lærte du deg å elske din neste? Finner Mesteren spor av seg selv i ditt liv?

 

La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære!

 

Dette er det tyngde over..

DSC_0479

Menigheten eller kirken kan ikke garantere det enkelte medlems åndelige liv.

Menighetene har i all hovedsak fungert som et sosialt fellesskap.

En kristen menighet er et interesse- og meningsfellesskap som hjelper hver og en i utviklingen av den enkeltes gaver og den enkeltes åndelige vekst. En forutsetning er selvfølgelig at alle som er med, er født av Gud og at alle har tatt i mot startpakken. Apostlenes gjerninger 2,38.

Å utvikle kristen karakter og Kristuslikhet er overordnet alle andre tiltak.

 

Menigheten har ikke en felles avtale med Gud. Den enkelte person i forsamlingen må opprette en individuell pakt med Faderen. Blodspakten binder den enkelte til forsoningsverket. Den nye pakt er ikke en folkepakt, den er for en og en.

 

Du må ikke tro at om kirken har ført deg gjennom alle seremoniene med sanger , bønner og tale og til sist litt jord på lokket, så er din evighet sikret.

Det er du og alle andre duer som må ta din sak opp med den levende Gud på Skriftens grunn.

Du må kjenne til det viktigste dokumentet i tilværelsen, Bibelen.

Les Johannesevangeliet, det varer en ettermiddag.

Les det nye testamentet, det tar noen dager.

Min mor sa alltid: Du må ønske Jesus velkommen inn i ditt liv!

 

Dere har det som skal dømme dere på den ytterste dag, sa Mesteren, MITT ORD.