En troverdig dames tre drømmer

DSC_0743

 

1999: 1.drøm:Forberedelse til bryllupet var i gang. Men mrs.S fikk vite at det fortsatt var en halv time igjen til bryllupet skulle starte. Forberedelsene var ikke ferdige, og bruden var heller ikke der.

2013: 2.drøm: Bryllupet var i gang, men mrs.S ble ledet av brudgommen til en hage som så ut som hagen i Salomos høysang. Alle fruktene fremmet forholdet mellom Jesus og bruden. Han viste også fram et hus for bruden. Han hadde gått bort for å lage en bolig. Den var ferdig.

2014: 3.drøm: Mange var på vei inn til bryllupet, noen i hvite kjortler og noen i flekkete kjortler.

Mrs.S ble klar over at nå måtte hver enkelt holde dom over sitt eget liv. Ingen kom inn til bryllupet i flekkete kledning.

Hun ble igjen minnet om at brudgommen i kjærlighet hadde gitt sitt liv for bruden, men kjærligheten ble ikke gjengjeldt. Brudens kjærlighet var knyttet til så mye på jorden. Hun hadde, som Lots hustru, deler av sitt hjerte i Sodoma.

Hun var ikke fylt med en udelt kjærlighet til brudgommen.

Elsker du meg over alle ting, hva blir ditt svar på det?

Ja, kjære Gud , jeg elsker deg over alle ting, mere enn alt som denne jord har å gi.

Og at dere må kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde.

 

Advertisements

Drep Sannheten; tre dager etter står den opp

DSC01799.JPG

 

Etter Johannes og Jesu død, kom samme Ånd over alle disiplene på den Øvre sal, og til slutt på alle sanne troende i hele verden!

Høsten er alltid større enn frøet. Hvetekornet må falle i jorden og dø, ellers blir det bare dette ene korn.

Johannes munn kan ha blitt brakt til taushet, men sannhetens Ånd er ustoppelig. Ingen kan stoppe Guds Ord. Om kristne blir avvist eller forrådt, vil Guds rike bli forkynt!

Vi må forstå at kjennetegnet på den sanne profet er at ingenting kan stoppe ham.

Be om Ild!

Måtte Herren Jesus Kristus sende ut menn og kvinner i dag med den samme Elias ånd som ikke vil og ikke kan forstumme! Måtte vi alle bærer Elias brennende lidenskap for renhet, hans radikale ydmykhet og hans ukuelig iver for rettferdighet!

 

La oss knuse de onde, perverse avguder i vår nasjon for å rense og helbrede vårt folk .

 

Be om at brannen i Elias´ indre skal brenne i GUDS FOLK!

Be om frimodighet og fryktløshet til å forkynne Guds rike, for Herren kommer snart!

Maranatha! Kom, Herre Jesus!

 

 

 

 

Komme ditt kongerike..

DSC_0752

Det riket som vi snakker om, er et usynlig rike, det framstår som hemmelig, ytre sett. Det er et rike som berører menneskene på det indre område, men det får ytre utslag fordi der kongeriket manifesteres, skjer tegn og under. Kongeriket utbres på overnaturlig måte, Gud Fader stadfester undervisningen med mirakler.

Et stort kongerike er i ferd med å opprette en koloni på jorda, det riket har skaffet seg legal rett til å virke på jorda gjennom at arvingen ble født inn i menneskeheten. Dette riket kommer til å ta over all makt i denne generasjon.

Dette kongeriket har sin egen kultur, sitt eget styresett, eget språk, egne lover, alt preget av personligheten til rikets skaper. Den som er innbygger i kongeriket , er gitt autoritet over fienden.

Innbyggerne er på Den Hellige Ånds dreieskive. De blir forandret til å ligne kongens bilde. I kongeriket foregår en vokster fram mot voksne sønner og døtre, kongerikets atmosfære fremmer en utvikling fram mot manns modenhet.

 

Jødene får en ny sjanse

DSC_0739

Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall.  På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet:
 Fra Sion skal redningsmannen komme,
 han skal ta bort gudløsheten fra Jakob.

 Dette er min pakt med dem
 når jeg tar bort syndene deres.

På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere skal få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud, for fedrenes skyld.

 

Å dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud!

Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier.

 

Alle sanser skal være på vakt..

DSC_0751

Øyne som ser,

Ører som hører,

Og et hjerte som forstår.

 

Dette er viktig for at vi skal ta riktige valg i livet. Riktige valg er forskjellen mellom liv og død.

 

Øyet er legemets lys. Er ditt øye friskt, da vil hele ditt legeme være opplyst.

Men om ditt øye er sykt, da blir hele legemet mørkt.

Er nå selve lyset i deg mørke, hvor dypt blir da mørket.

 

Skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.

Det kommer et stort og mektig folk..

DSC_0757

Blås i horn på Sion og løft hærrop på mitt hellige fjell
så alle i landet skjelver! For Herrens dag kommer, den er nær,
en dag med mulm og mørke, en dag med skyer og skodde.
Et stort og mektig folk brer seg ut som morgenrøden over fjellet.
Det har aldri hatt sin like i tider som var, og vil aldri få det i år som kommer,
så lenge slekt følger slekt.
Ild fortærer foran dem, og etter dem slikker flammen, landet foran dem er som Edens hage, etter dem er en øde ørken, ingen slipper unna.
Som hester er de å se til, som hingster springer de fram,
som krigsvogner over fjellene skramler de fram,
lik ild som knitrer i halmen lik et sterkt folk rustet til krig. Folkeslag skjelver for dem, hvert ansikt blir rødt.
Som krigere styrter de fram, som stridsmenn stormer de murer.
Hver mann går strake veien fram, og bøyer ikke av fra stien.
 

Inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskapet til ham og blir det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde.
Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige, forførende knep.  Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. 1

 

Det gamle og det nye testamentet i skjønn forening.

Det reiser seg et folk fylt av kongerikets kvaliteter.

Det har behaget deres Far å gi dere Riket.

DSC_0742

For Herren er vår dommer. Herren er vår lovgiver. Herren er vår konge. Han vil gi oss alt godt.

Han har fastsatt et styresett på jorda. Han har gitt oss prisippene for gode måter å leve på.

Han har fylt oss med sin Ånd, han som er vår hjelper og så har han gitt oss autoritet og visdom til å regjere.

Så i ettertid har Guds folk latt være å bruke det som Herren har gitt dem. De har aldri brukt makten som er i deres besittelse.

Men de har vært mestere i å lage basargevinster og å drive kjøp og salg og koke kaffe.

Jesus sa virkelig: Se, jeg har gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner og over alt fiendens velde, og ingenting skal skade dere.

Søk Guds kongedømme, og alt dette skal bli gitt dere i tillegg.

Å søke Guds kongedømmet er vel det samme som å søke etter prinsippene for hans ledelse. Hvordan har han lagt til rette styringslinjene i Riket?. Hvordan kan vi få del i denne makten?

Det er bare en farbar vei å kunne regjere med ham, det er å gå veien om ham som er Kongenes konge, blodbrudgommen Jesus. Det er i hans navn vi har autoritet over makter og myndigheter. Vi kan byde dem å vike i det navnet fordi vi representerer den høyeste mulige makt.

Og disse tegn skal følge dem som tror, skriver Markus i det sekstende kapittel i stt evangelium,- de skal være noe helt utenom det vanlige.

Lovet være Herrens navn!

Barn skal ikke være med på alt

DSC01794.JPG

Små barn har ikke lov til å inngå en samvittighetspakt.

Du må være så voksen at du vet hva du begir deg inn på.

Derfor fraråder vi at barn på 2-3 måneder blir utsatt for slikt utilbørlig press.

Jamen, foresatte står ved barnets side. sier du. De er ansvarlig for barnets paktsinngåelse.

Men nå er det slik at denne pakten er en individuell paktsinngåelse. Det er en og en person som må svare for seg.

De små barna er en del av foreldrenes pakt til de har vokst seg til forstand.

 

Dåpen er en begravelse og en samvittighetspakt.

 

Omvend dere og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den Hellige Ånds gave.