Vi har seiret med ham

atlanterhavsveien

 

Så ble Edens hage og mennesket arena for kampen mellom det onde og det gode.

Mennesket fikk beskjed om noen regler som det var viktig å rette seg etter.

Eva og Adam brøt Guds påbud, og overlot herredømmet til den Onde.

Siden har jorda vært en scene for kampen mellom godt og ondt.

Den Onde har ledet mennesket inn i de utroligste perversiteter. Overgrep og krig har preget historien.

Gud talte til en mann i Ur i Kaldea: Gå bort fra ditt folk til et land som jeg vil vise deg. Utvelgelsen av et folk var startet. Dette folket ville Gud danne gjennom lidelse og lovverk.

Dette folket måtte ha en moralsk grunnmur slik at de kunne føde fram Gudesønnen. Han som ga sitt liv for alle mennesker til alle tider.

Etter at Sønnen igjen hadde tatt sin plass på høyre side av Guds trone, ble hans folk brutalt drevet ut til mange land.

Den Onde visste å ta hevn over dette folket. Med god hjelp av de store kirkene og de opplyste statene forfulgte og drepte han millioner av Guds folk.

Jorda er en arena for kampen mellom ondskapen og det gode.

Har de troende noe våpen som kan brukes mot det Onde.

 

 

Jesus sa: Se, jeg har gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner og over alt fiendens velde, og ingen ting skal skade dere.

Det er de som er født på nytt som skal befeste Guds makt på jorda.

 

Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt.

 

Og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft.

 

Men han som kan gjøre mer enn alt, langt ut over det vi ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss.

 

-over enhver makt og myndighet og velde og herredom og ethvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende,  og han la alt under hans føtter og gav ham som hoved over alle ting til menigheten,  som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.

 

For at Guds mangfoldige visdom nu ved menigheten skulle bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen etter det forsett fra evige tider som han fullførte i Kristus Jesus, vår Herre

 

Det er så mange løfter som gjelder Guds folk i Skriften. Løfter som de troende ikke har hatt mot til å røre.

Konventikkelplakat, enerett på tale og statsmakt har stjålet frimodigheten fra vennene.

Nå skal vi begynne å kunngjøre for maktene og myndighetene at Jesus har seiret og at han bor i oss.

 

Reklamer

Utryddelsen av jødene..

DSC_0707

Med den spanske inkvisisjonen og med dominikanermunkene som ledere, igangsatte de katolske monarkene en politikk for å oppnå religiøs og nasjonal sammensmelting. Jødene hadde siden 1300-tallet opplevet økende grad av diskriminering og forfølgelse. Det kristne hatet, aktivt oppmuntret av flere paver, som Klemens VII og Benedikt XIII, førte til grusomheter som ble utført med den beste samvittighet. «Den ugjennomsiktige blandingen av pengegriskhet og religiøs villfarelse sikret suksessen». De anonyme anklagene mot uskyldige mennesker under inkvisisjonen forvandlet Spania til en totalitær stat. De religiøse minoritetene ble forsvarsløse og rettsløse. I Sevilla alene ble 700 kjettere brent på bålet i løpet av sju år. Flere av de mest bestialske og sadistiske forfølgerne av jødene ble senere den katolske kirkens offisielle helgener.

Dronning Isabella var neppe en jødehater selv, men oppfattet seg antagelig som en from forkjemper av den katolske kirke. Monarkiet hadde i tillegg økonomiske fordeler av konfiskering av jødenes eiendommer. Den 31. mars 1492 ble et dekret for forvisningen av jødene utstedt. Jødene hadde fram til slutten av juli, tre måneder, å forlate landet. De hadde forbud mot å ta med seg verdisaker, som gull, sølv, penger, våpen eller hester. Av en befolkning på kanskje 80 000 jøder var det rundt halvparten som forlot landet mens resten konverterte. De ble tvunget til å tro på den Ondes kirke. De som skjulte jøder, ble fortsatt forfulgt av inkvisisjonen.

Fordrivelsen av jødene gjorde etter hvert Spania til en nasjon som hengte etter.

Jødene bidrar til å heve nasjoner, også den gammeltestamentelige tro er full av ideer og gjennomføringskraft.

 

Den katolske kirke har et svart rulleblad når det gjelder behandlingen av jødene.

Det vil nok framstå mange skjelvende kapper og hatter når de skal fram for Mesterens domstol.

Ja, også helgenene skal fram for domstolen.

Dommen er rettferdig.

Har vi noen gang hørt at den store skjøge har beklaget behandlingen av jødene gjennom hundreårene?

Det dere har gjort mot en av mine minste brødre, det har dere gjort mot meg, sa Kongenes konge.

Valget er ditt, og valget er fritt..

IMG_0472

For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg.

For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem.

Selve det nye livets gave hviler på Guds kjærlighet, langmodighet og nåde.

Han legger alt som tjener til liv og gudsfrykt, foran deg.

MEN du må som en ansvarlig, samvittighetsfull person bestemme deg for om du vil ta i mot livets gave fra Faderens hånd.

De sterke kan ikke takke ja til denne gaven på vegne av de små og svake.

En og en må vi erkjenne at vi trenger gaven fra Gud. Ritualer kan ikke hjelpe oss. Satser vi på det, kommer vi til å bli avkledd.

 

Når vi ønsker Mesteren velkommen inn i vårt liv og lar oss døpe: da har vi ikledd oss Kristus.

 

Det enkelte menneske må ta et valg.

 

Slik talte Gud til våre røtter; jødene:

I dag tar jeg himmel og jord til vitne på at jeg har lagt fram for dere liv og død, velsignelse og forbannelse.

 

Velg da livet !

 

 

Tre høytider…

DSC_0737

 

Israel feirer mange høytider og minnedager gjennom året, men det er tre høytider som er større enn de andre: Påskehøytiden, Pinseuka og Løvhyttefesten som også kalles Tabernakelhøytiden. Det står klart i Skriften at det er Guds høytider jødene feirer.

Vi tror at høytidene har sin profetiske oppfyllelse, og at de er symbolske veimerker som viser fram til sin profetiske betydning. To av de tre store høytidene har fått sin oppfyllelse.

Påska ble innstiftet da jødene ble holdt som slaver i Egypt. Alle husholdninger skulle slakte et lam og stryke blodet på dørstolpene. Da skulle dødsengelen gå forbi deres hus.

Den profetiske oppfyllelse skjedde da Lammet ble naglet til et kors som løsepenge for vår synd. I kraft av en evig ånd bar Jesus sitt eget blod inn for Faderen og vant en total seier over synd.

Pinsehøytiden ble en høytid da Moses fikk de ti bud på Sinai. Det var et symbolsk bilde på at Faderen skulle gi sine lover i de troendes hjerter. Gud ville skape en ny type mennesker etter forsoningen, mennesker med et annerledes hjerte.

Da pinsedagen kom, var de alle samlet.  Med ett kom det et brus fra himmelen som når det blåser en sterk storm, og det fylte huset hvor de satt.  Tunger likesom av ild kom til syne, og de delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tungemål etter som Ånden gav dem å forkynne.

Pinsehøytiden hadde fått sin profetiske oppfyllelse.

Så står det da en høytid igjen som ikke er oppfylt. Det er Løvhyttefesten eller Tabernakelhøytiden eller Gledens fest.

Det er en takkefest for alle Guds velsignelser og særlig er takken rettet mot innhøstningen av den siste høst i året, frukthøsten.

Den siste innhøstningen er større en pinsehøsten.

Løvhyttefesten er også en spesiell innvielseshøytid der folket søker Gud.

Vi venter på den profetiske oppfyllelsen av Løvhyttefesten.

Det kommer til å bli en enorm oppvåkning hos ung og gammel og en innhøstning vi ikke har sett maken til. Gud har sagt det tydelig gjennom det profetiske ord…

 

Som hans elskede barn..

DSC_0483

I samme stund jublet han i Den Hellige Ånd og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for kloke og forstandige, men åpenbart det for enfoldige. Ja, Far, for dette var din gode vilje. Alt har min Far overgitt til meg. Ingen vet hvem Sønnen er uten Faderen, og ingen vet hvem Faderen er uten Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.»

 

De kloke prøver å forstå Gud, de vil tenke ut evigheten. De vil prøve å lære alle svarene.

Men svaret er å erkjenne Skaperens eksistens, gå ham i møte og innlede en dialog med ham.

Du kan gjerne ramse opp dine fortrinn og hva du synes at du passer til, men du må huske på at du står overfor ham som kjenner deg bedre enn du kjenner deg selv.

Han har en oppgave som er tilpasset deg, en oppgave å utvikle seg i, en oppgave du får bruke dine evner og nådegaver i. Ingen kan hindre deg.

 

Bli Guds imitatører som hans elskede barn

Alle disse dagene..

strand_1280

Alle disse dagene som kom og gikk, ikke visste jeg at det var selve livet.

Timene og dagene blir til uker, måneder og år. Timeglassene tømmes og vendes.

Sol står opp, og sol går ned.

Så mange vårer har jeg sett fram til. Jeg husker bare noen få av dem. Våren 76 fikk jeg se inn i en verden som jeg ikke var forberedt på. Jeg fikk drikke av livets elv.

 

Jeg tror at denne nådetiden som vi lever i, renner sakte ut. Det blir et tidsskifte, og Jorda blir oppdatert.

 

Mesteren sier: Men den dag og time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, men bare Faderen.

 

Lær oss å telle våre dager,
så vi kan få visdom i hjertet!

 

 

 

Når du går over floden,..

DSC_0768

Har du regnet med alt når din livsdag er talt?

Har du lest i boka om hvordan den sier at det blir når ditt liv opphører?

Eller stoler du på det offentlige helseapparatet og på alle prognoseryttere som sier at du bare kan ta alt med ro.

Det er flertall i Stortinget for at det skal gå bra med deg.

Sniker det seg ikke inn en veldig liten feilkilde. I denne verden en feilkilde, men i den egentlige verden en kilde til liv.

I vårt land blir vi tatt hånd om av flinke håndverkere fra fødsel til grav. Vi blir ført gjennom livets slalåmløype, og ved målgang står ei prektig kiste klar.

Er det noe bak død og grav?

Finnes det en liten tvil i ditt hjerte, eller tror du at samfunnet dekker hele sannheten. Selv politikere kan ta feil.

 

Når jeg går over floden, går jeg ensom, heter det i en sang.

Når vi kommer dit, faller de tøffe ordene og morsomhetene til bakken som bly.

Menneskene bli små og gjennomsiktige i møte med evigheten.

Det er to utganger: Han kjenner deg, eller han kjenner deg ikke

Mesterens avslørende tale

hustadvika

Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere stenger himmelriket for menneskene. Selv går dere ikke inn, og dem som vil gå inn, slipper dere ikke inn.
Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere eter enker ut av huset og holder lange bønner for syns skyld. Derfor skal dere få desto hardere dom.•
Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere drar land og strand rundt for å vinne en eneste proselytt, og når dere lykkes, gjør dere ham til en som fortjener helvete dobbelt så mye som dere selv

Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere ligner hvitkalkede graver. Utvendig er de vakre å se på, men innvendig er de fulle av dødningebein og all slags urenhet.  Slik er det også med dere: Utvendig, i folks øyne, ser dere rettferdige ut, men innvendig er dere fulle av hykleri og urett.
Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere bygger gravsteder for profetene og utsmykker gravminner for de rettferdige og sier:  ‘Hadde vi levd i våre fedres dager, ville vi ikke ha vært medskyldige i profetenes blod.’  Slik er dere selv vitner om at dere er barn av dem som slo i hjel profetene. Fortsett da i fedrenes spor til målet er fullt!  Slanger og ormeyngel! Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete?

 

Dette er sitat fra Matteus evangelium 23. Det understreker hvor alvorlig det er å gi råd når det gjelder liv og død.

Alle råd som ikke er hentet ut fra Skriftens ord eller går på tvers av Guds lære, er farlig for den som hører på og for den som kommer med rådet..

 

Den som forkaster meg og ikke tar imot mine ord, har den som dømmer ham: det ord jeg har talt, det skal dømme ham på den ytterste dag, sa Jesus

 

 

Løftet om Ånden

download-wallpapers-of-love-birds-love-bird-picture-download-images

Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted.   Og med ett kom det en lyd fra himmelen som av et framfarende veldig vær og fylte hele huset der de satt.  Og det viste sig for dem tunger likesom av ild, som skilte seg og satte seg på enhver av dem. Da ble de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt efter som Ånden gav dem å tale.

 

Det skal skje i de siste dager, sier profeten Joel, at Gud øser ut sin Ånd over alt kjød.

 

Nå er det jo slik at Joel var en jøde, og nordmenn står ikke på så god fot med det folket. Vi holder en knapp på naboene.

 

Men Jesus har de fleste nordmenn hørt om, og han var også jøde. Han sa til og med i det offentlige rom at; – frelsen kommer fra jødene-. Så står vi da i gjeld til dette folket.

 

Paulus sa: Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst.

Men hvis dere blir drevet av Ånden , da er dere ikke under loven.

 

Dette er en av hemmelighetene..

 

 

Hva er det egentlig som står i Skriften?

DSC_0710

Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få den Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne.  Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige,  og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror.

 

Dette er ikke religiøse fraser. Dette er ikke vers som du sier et lett amen til og sukker med deg selv og legger det fra deg og tenker på noe annet.

Dette har Skaperånden gitt Paulus, for at han skulle skrive det.

Folket må ta i mot visdommen så de kan lære å kjenne Gud.

-Dette er det evige liv, at de kjenner deg den eneste, sanne Gud og han du utsendte, Jesus Kristus.-

Det er svært viktig å forstå hva det er han har kalt den enkelte til.

Hva består din arv av, og hva har du fått som gir deg rett til å bruke himmelens kraft til det synlige og usynlige i Jesu navn?

 

Et disse ordene og vent på resultatet!