På leting etter gull..

DSC_0532

Kristendommen er ikke et sett argumenter der du prøver å overbevise andre mennesker om at dine holdninger og din levemåte er bedre enn deres. Enda verre er det dersom du truer andre med fysisk straff dersom de ikke vil være enig med deg. Det har mange gjort i kristendommens navn.

Kristendommen egner seg dårlig på den politiske arena, der den forstandsmessige greske arv prøver å overbevise motstanderen om at mine standpunkt i saker, er bedre enn dine.

Bibelens kristendom passer veldig godt som navigasjonssystem inne i den enkelte kristne. Den som er drevet av Ånden er Guds barn.

De kristne som er født av Gud, er bærere av himmelens rike i sitt indre. Fra dette riket strømmer det ut alt det gode som Skriften forteller om Mesterens hjemland.

Kristendom er langt i fra bare en stor K i et skolefag.

Det er et fortrolig fellesskap med han som er Skaperen. Det er et åndelig møtepunkt til alle døgnets tider. Det er en relasjon så nær og så berikende at du blir forfrisket og ny i din indre verden.

Hver enkelt kristen er et tempel for den Hellige Ånd. Det er vi som er tempelet som Gud bor i. Der møtes vi, i vårt indre. Kristus i oss, håpet om herlighet.

Egentlig er det ingen andre gudshus enn mennesker. De som har fått del i guddommelig natur. Det fortalte Jesus kvinnen ved brønnen.

Mesteren sa en gang: Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, likesom vi er ett, jeg i dem og du i meg, for at de skal være fullkomment til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, likesom du har elsket meg.

Den samme kjærlighet som Faderen har til Sønnen skal være i de kristne.

Til hver enkelt kristen har Faderen den samme kjærlighet, og han vil at hver enkelt skal komme inn i hans nærhet. Han vil snakke med oss.

Han vil vise oss hemmeligheter som bare han kjenner til.

Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham.

La oss oppholde oss i kjærlighetens rike, la oss dvele i Gud, la oss hele tiden ha samfunn med ham.