Ikke aktuelt å snu

IMG_0711

Margaret Thatcher sa en gang: You can turn if you want to. The lady is not for turning. Det gjaldt politiske spørsmål og materielle bestemmelser.

Jeg vil si: This gentleman is not for turning.

Gjennom over 40 år med vandring sammen med Mesteren har jeg fått sett at det han lover, det holder han.

Det er et reelt, usynlig rike ikke langt borte fra noen av oss. Det riket er bygd opp av gode elementer. Faderens personlighet gir seg til kjenne i hver enkelt detalj i det byggverket.

Jeg har sett så langt inn i dette landet at det er helt uaktuelt å snu.

Jeg har også forstått at paktsblodet som Menneskesønnen frivillig ga, er min passérseddel til Riket. Det er Guds nådedør inn i kongedømmet.

Jeg vil gi alt jeg har for å komme inn i denne virkelighet, fordi her ligger rettferdighetens krans for de ydmyke og saktmodige.

 

Men det som var mig en vinning, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap;  ja, jeg akter og i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så mye mere verd, han for hvis skyld jeg har lidt tap på alt, og jeg akter det for søppel, for at jeg kan vinne Kristus og finnes i ham, ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men med den som vi får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen,  så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser,idet jeg blir gjort lik med ham i hans død, om jeg dog kan vinne frem til oppstandelsen fra de døde.

 

Paulus sa også: Denne Kristi Jesu tjener vil heller aldri skifte retning på veien mot det evige landet.