Hans miskunnhet varer til evig tid

IMG_0577

Er det ikke likt Gud å prøve å redde så mange som mulig gjennom en storstilt  redningsaksjon før hans vrede vil ramme jorden.

Er det ikke likt  Gud å oppmuntre sitt folk til å bygge TV-stasjoner, misjonssentra og øke evangeliseringen til alle folkegrupper i en tid som denne.

Er vi ikke inne i en tid da Jesus sine to store misjonsbefalinger skal settes  i full funksjon.

Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror,  går det dårligere med.

Og disse tegn skal følge dem som tror. Det kommer en tid, og den er nær, da disse tegn skal vise vei for hedningene.

Den andre befalingen gjelder nasjoner:

Gå ut i all verden og gjør alle folkeslag til mine disipler. Dette er omvendelse av hele folkegrupper.

 

Vi  har til oppgave å kunngjøre Guds mangfoldige visdom for maktene og myndigheten i himmelen.

Derfor roper vi ut og kunngjør at Jesu seier over alle ondskapens hærer er fullstendig. Det er hans folk som skal utøve denne seieren, og det er gjennom det talte ord, det som vi bekjenner, det skal lukke munnen på  fienden og den hevngjerrige.

 

Gjennom den Hellige Ånd har vi fått makt og autoritet over alt fiendens velde.

Tiden er inne for at Herrens hærer reiser seg,  ryster støvet av salvelseskappene sine og løper ut i strid.

 

Det er du og jeg som skal kunngjøre Guds mangfoldige visdom for verden.