Et lite folk med ei stor oppgave..

DSC_0735

Og jeg ble en tjener for evangeliet da Gud grep inn med sin kraft og gav meg sin nådegave.

Jeg som er den minste av de hellige, har fått den nåde å forkynne for folkeslagene det glade budskap om Kristi ufattelige rikdom og bringe Guds frelsesplan fram i lyset, den hemmelighet som fra evighet av har vært skjult hos Gud, han som skapte alt.

Slik skulle nå hans mangfoldige visdom gjennom Guds folk bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelrommet.

 

Paulus forteller om Guds inngrep i hans liv. På veien utenfor Damaskus fikk Paulus se den rettferdige, og Mesteren talte til ham. Fra det øyeblikket var Paulus en annen mann, en nyfødt åndelig skapning. Dersom noen er i Kristus , da er han en ny skapning.

På grunn av sin historie regnet Paulus seg alltid som den minste av apostlene, men nettopp han fikk nåde til å gi hedningene nyhetene om hva Jesus hadde fullført for menneskeheten. Mesteren hadde vist fram Guds hemmelighet som hadde vært skjult fra evighet av. Da han skapte alt, laget han også en redningsplan for mennesket.

Hvem skal gjøre dette kjent for mennesker, makter og myndigheter?

 

Guds store visdom i frelsesverket skal kunngjøres for leg og lærd og for ondskapens åndehær i himmelrommet av deg og meg.  Det er vi som er utroperne av det største budskapet som finnes. Guds mangfoldige visdom og Kristi ufattelige rikdom.

Fyll ditt folk med ild og kraft.

Skrell av all religiøsitet og teater, rist folket våkent. Tiden er nå.