Er det virkelig….

Jeg ber om at han som er så rik på herlighet, må styrke dere i det indre menneske med sin kraft og med sin Ånd, 

så Kristus ved troen kan bo i deres hjerter, 

og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. 

Da kan dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne hele Kristi kjærlighet, 

som er mer enn noen kan fatte, 

og bli fylt av hele Guds fylde. 

Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår, ham være ære i mennesker og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og i alle evigheter!

Det som Paulus skriver, virker så stort og uoppnåelig, at vi legger det fra oss og trekker pusten. Gud som er rik på herlighet, kan styrke oss i vårt indre ved sin Ånd. Han lager en bolig for Mesteren i vårt hjerte. Han gjør oss i stand til å forstå og motta hele Guds kjærlighet. Dette kan ingen fatte, men likevel kan vi fylles av hele Guds fylde.

Etter den kraft som er virksom i oss, kan han gjøre mer enn det vi ber om.

La oss prøve å ta til oss det som Paulus skriver, for det betyr LIV for den som hører ordet og tar vare på det.