Det store oppdraget Mesteren ga..

IMG_2622

Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker!

Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.

Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene; og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem.

 

De skal legge hendene på syke, så de blir friske.»

 

Hvem ga han oppdraget til? Han ga det til sine elever gjennom flere år. Også til Peter, som fornektet ham.

Dette er en utfordring som overgår det meste mennesker kan greie.

De skulle gå ut i hele verden og gjøre evangeliet kjent.

Jesus ba dem om å være i ro til de hadde opplevd kraften fra den Hellige Ånd. Påske og pinse er knyttet sammen.

 

Påskedagen er virkelig, den er for vanlige mennesker uten forkledning.

Pinsedagen er ekte, den er for enkle og svake mennesker som eier tro og håp.