Det som kommer over jorda

IMG_2781

Jesu Kristi åpenbaring, som Gud gav ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje; og han sendte bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn for sin tjener Johannes, som har vitnet om Guds ord og Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han så.  Salig er den som leser, og de som hører det profetiske ord og tar vare på det som er skrevet der; for tiden er nær.

Johannes – til de syv menigheter i Asia: Nåde være med dere og fred fra ham som er og som var og som kommer, og fra de syv ånder som er for hans trone,  og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte blant de døde og herren over kongene på jorden! Ham som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod,   og som har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud og sin Fader, ham tilhører æren og styrken i all evighet. Amen.   Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har korsfestet ham, og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen.  Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, den Allmektige.   Jeg, Johannes, som er deres bror og har del med dere i trengselen og riket og tålmodigheten i Jesus, jeg var på den øy som kalles Pastmos, for Guds ords og Jesu vitnesbyrds skyld.  Jeg var bortrykket i ånden på Herrens dag, og jeg hørte bak mig en høy røst som av en basun, som sa:  Det du ser, skriv det i ei bok og send det til de syv menigheter.

 

Og jeg vendte mig om for å se røsten som talte med mig, og da jeg vendte mig, så jeg syv lysestaker av gull, og midt imellem lysestakene en som lignet en menneskesønn, klædd i en fotsid kjortel og ombundet under brystet med et gullbelte,  og hans hode og hår var hvitt som hvit ull, som snø, og hans øyne som ildslue,  og hans føtter var lik skinnende kobber, som om de var gjort glødende i en ovn, og hans røst som en lyd av mange vann.  Og i sin høyre hånd hadde han syv stjerner, og av hans munn gikk det ut et tveegget skarpt sverd, og hans åsyn var som solen når den skinner i sin kraft.  Og da jeg så ham, falt jeg ned for hans føtter som en død, og han la sin høyre hånd på mig og sa:  Frykt ikke! jeg er den første og den siste og den levende; og jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og til dødsriket.  Skriv da det du så, både det som er, og det som herefter skal skje.

 

Apostelen Johannes fikk i oppdrag å skrive ned ei bok om det som var og det som kom til å skje. Da er det ei sannferdig bok blant oss som forteller oss hva som er vår fram framtid. Den har en garanti om ekthet fra Skaperen.

Gud kjenner til historien på forhånd, og han kan fortelle mennesker hva som vil skje.

Det er det Johannes åpenbaring er; en verdenshistorie skrevet før begivenhetene finner sted.

Det er en gåte at så få søker sannhetene i Åpenbaringsboka.

Det er få nordmenn som tror at Bibelen er Guds ord, de jamstiller den med folkeeventyrene.

Vent og se…