Det som du ikke ser

DSC_0775

Men som det står skrevet: Det som ikke noe øye har sett, og ikke noe øre har hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham.

Men for oss har Gud åpenbart det ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud.

Ikke noe vanlig menneske har greie på hva Gud har forberedt for sitt folk.

Vi har ulik levetid på denne jord. Noen reiser bort allerede fra morslivet, noen frivillig, andre med tvang. For noen blir jordelivet kort, for andre blir det langt.

Jorda er en plass hvor vi lærer å mestre tilværelsen, men få vet hva som hender etter døden. Døden er mystikk. Døden kjenner vi lite til..

En ny stamme viste seg på jorda etter Jesu oppstandelse. Det var det folket som i tro til Kristus ble født på nytt. Det hadde ingen blitt før. Dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er borte. Se, alt er blitt nytt. En helt ny skapning.

Hver uke blir mennesker nye skapninger. Det skjer stadig.

Gud har beredt en evighet av godhet for sitt folk. Hans hemmelighet er at han åpenbarer det som hans folk skal få, gjennom åndelig åpenbaring. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin Ånd, sier vår venn Paulus.

Så greit er det: Hans Ånd vitner med vår ånd at vi er Guds barn, og Jesu Kristi medarvinger. Vi får greie på det gjennom vår ånd. Det kan ingen myndighet kontrollere.