Det nye liv er kontrollsenteret

DSC_0686

Vi fikk Ånden da vi tok i mot Guds frelsespakke med omvendelse, dåp og Åndens gave. Men mange fortsatte å vandre i sjelslivet og etter kroppens krav. Vi kom ut i store problemer fordi vi syntes at vi ikke hadde forandret oss i det hele tatt. Synden hadde taket på oss. Vi fikk ikke seier over ondskapen.

 

Vi tok ikke i bruk det som det nye livet ga løfte om.

Vi som var blitt gjort levende, forsto ikke Guds hensikt.

Vi overlot styringen til det gamle styret(tankene og viljen), mens Bibelen forsøkte å lære oss at vi skulle forandre styringsmodell gjennom den Hellige Ånd.

Vår nyfødte ånd skulle utvikle seg og vokse slik at den skulle fortelle oss hvordan vi skulle leve det nye livet.

Kontrollsenteret i vårt liv skulle være den nye ånd som vi fikk i den nye fødsel.

For alt det som er født av Gud, seirer over verden.

Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten..

Noen lærer sine venner at det er normalt å leve i mørket, å leve i synd og nederlag, men det forteller ikke Guds ord.

Kristenlivet er en trosvandring underlagt Guds vilje dag og natt, uke for uke, år for år.

Men jeg sier: Vandre i Ånden, så skal dere ikke fullbyrde kjødets lyst.

Vår ånd som er født av Gud, har kontakt med himmelen,

og de himmelske tankene blir ført inn i vårt indre.

Han som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod,  og som har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin Far – ham tilhører æren og makten i all evighet. Amen.