Det kjødelige og det åndelige Israel

IMG_2761

Det var jødene som startet den kristne menigheten, først var det bare jøder.

Så fikk Peter sitt profetiske syn av duken med all maten som han skulle spise. Det som Gud hadde renset, var rent. Så besøkte han Kornelius hus og der falt den hellige Ånd. Det så Peter fordi hedningene talte i tunger og lovpriste Gud. Guds ånd viste jødene at hedningene var med i blodspakten. Slik viste Gud at hedningene hørte til i legemet. Paulus underviser om at skillet som er mellom jødene og hedningene er gjort til intet i Jesu blod. Hedningene er podet inn på det gode oljetre.

Jødene jages ut av sitt land i år 70 og resten blir brutalt sendt i landflyktighet i 134.

I nesten 2000 år bor få jøder i Israel.

Menigheten forsvinner inn i et babylonsk fangenskap i en kirke hvor apostlenes og profetenes grunnvoll er brutalt sanert. Et nesten 2000- årig kirkelig fangenskap begynte. Spredte vekkelser både blant kristne og jøder forekom, men kirkene regjerte ved grusom makt.

Like før 1900 offentliggjorde Teodor Herzl sine visjoner om et jødisk land. Kanskje i Jerusalem neste år. Noen få begynte å reise tilbake til Erez Israel. I 1885 ble det holdt et møte i London som diskuterte misjon med tegn og under  hjemme og i fjerne land.

Jødene kjente lengselen etter hjemlandet, og menigheten kjente lengselen etter himmelens rike på jord.

Det 1900 århundres parallellitet av jødenes krav om sitt fedreland og den kristne forsamlings opplevelse av åndens utgytelse til kunnskap om Guds vilje og hensikt i den siste tid.

I de første årene etter andre verdenskrig starter en stor vekkelse i USA som særlig innbefatter tegn og under. William Branham var en pioner. Han fikk ikke be for syke da han besøkte Norge på femtitallet. Her rådet sosialreligiøsiteten.

1 1948 blir staten Israel proklamert.

Israel og det åndelige Israel tar tilbake sine riker.

I endetiden blir disse rikene nære samarbeidspartnere.

Fedrene hjerte blir vendt til barna, og barnas hjerte vendes til fedrene…