Det beste..

Kjærligheten er livets kilde fordi Gud er kjærlighet. Er kjærligheten en liten tafatt, rød frukt  som alle kan spise av?

Nei, det er verdens etterligning, det er den menneskelige, litt blasse, falske filmkjærligheten. Kvalmende.

For den ekte kjærligheten er sterk som døden, lidenskapen mektig som dødsriket.
Den flammer opp som ild, som en mektig flamme.
Ingen vannflom slokker kjærligheten, elver kan ikke skylle den bort.
Om noen gav alt han eide for å vinne kjærlighet, ville han bare møte forakt. 

Ingen kan kjøpe Gud. Det er vanskeligere for en som er rik å møte Mesteren.

Han kan du nærme deg når alt ditt eget er lagt av, alle forestillinger, alle regalier, alle medlemskap, alt du har oppnådd, alt du tror du er. 

Da kan du si: Jeg ønsker å få foretrede for deg. Jeg ønsker å få greie på hvem du er. Jeg ønsker å kjenne deg. Jeg vil møte og oppleve skaperkraften, den kraften som skaper nytt kjærlighetsliv i menneskers indre. 

Likesom Faderen har elsket meg, har jeg elsket dere. 

Bli i min kjærlighet! 

Hvis dere holder mine bud(gjør min vilje), blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet.

Dette har jeg sagt dere, for at dere kan eie min glede, og deres glede kan være fullkommen.