Ord for tiden som kommer

Jeg, Herren, vil gi meg til kjenne i de islamske nasjoner.

Millioner vil søke Israels Messias, og det vil gjøre at verdens nasjoner vil undre seg.

Lys og mørke vil støte sammen, og det vil kjennes i universet, og store tegn vil vise seg og forundre mange.

Husk at ikke alt mørke som er i verden, kan utslokke lyset i et enkelt, lite lys.

Lyset overvinner mørket.

2019 vil være det året da den religiøse, antikristelige byggmester vil fortsette byggingen av den store verdenskirke.

Vatikanet er initiativtaker til denne verdensvide, sterke, økumeniske sammenslutning.

Bevegelsen mot en verdensvid samlet kirke er en del av det store mål; en verdensregjering som overstyrer de enkelte lands nasjonalforsamling

Den katolske kirke og andre store kirker står i fare for store splittelser.

Sannheten kommer til å ødelegge kirkene. Den mørke historien skal dagen avsløre, fordi den kommer med lys.

Gjennom det som skjer med nasjonene i den siste tid, vil Jesu lignelser få ny og frisk betydning. Blant annet lignelsen om ugresset i hveten. Det blir en deling mellom de nasjoner som er under Guds velsignelse, på grunn av at de har støttet Israel, og de som har forfulgt det jødiske folk og vil arve forbannelse. Europa skjelver…

Da gikk husbondens tjenere til ham og sa: Herre! sådde du ikke godt korn i din aker? Hvor kommer da ugraset fra?  Han sa til dem: Det har en fiende gjort. Da sa tjenerne til ham: Vil du da vi skal gå og sanke det sammen? Men han sa: Nei, for at dere ikke også skal rykke opp hveten når dere sanker ugraset sammen. La dem begge vokse sammen inntil høsten, og når høsttiden kommer, vil jeg si til høstfolkene: Sank først ugraset sammen og bind det i bunter for å brenne det opp; men samle hveten i min låve!

Reklamer

Profetordet har forkjørsrett

Nå må vi begynne å tenke på hvordan vi skal ta i mot den store høsten som vil komme inn de neste få årene.

Ydmyke og saktmodige evangelister vil bli reist opp for å fiske millioner av sjeler inn i Himmelrikets not.

Menigheten må ta ansvar for å få disse fylt med den Hellige Ånd, trene dem opp til strid, og lære dem å nå manns modenhet på kort tid. De må steget inn i en funksjon drevet av Ånden.

Denne framvokster av endetidens arme vil være den viktigste funksjon i den sanne menigheten i disse siste dager.

Dette året vil vi oppleve å se at den sanne apostoliske forsamling vil vokse fram, dette er de som kjenner Gud, som ser det store bildet og som har salvelsen til å legge fram Guds plan i den siste tid.

Lederne av vår tid kommer til å bære himmelrikets karaktertrekk. De vil behandle alle med rettvishet og kjærlighet. De blir kalt tjenere for alle.

Den elva som kommer fra Guds trone, bærer i seg legedom og helse.

Det skje!

En kostbar gave

«Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp, og følge meg. 

For den som vil berge sitt liv, skal miste det. 

Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det. 

Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? 

Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel?

Vi får tildelt bare et liv. Jeg kjenner ingen som har fått to.

Det er menneskets lodd i livet å en gang dø. Deretter kommer oppgjøret. Ikke selg ditt liv på forfengelighetens marked.

Men den som mister sitt liv for min skyld, sier Mesteren, den personen gjør en oppdagelse; han finner det store svaret.

Ikke slik med deg, om du tilslutt har sikret deg rettigheter over mye, du er på toppen; du blir langt over hundre.

En dag blir likevel den siste. Dekker da forsikringen vederlaget for din sjel?

Det er en gave, men den koster

«Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp, og følge meg. 

For den som vil berge sitt liv, skal miste det. 

Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det. 

Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? 

Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel?

Vi får tildelt bare et liv. Jeg kjenner ingen som har fått to.

Det er menneskets lodd i livet å en gang dø. Deretter kommer oppgjøret. Ikke selg ditt liv på forfengelighetens marked.

Men den som mister sitt liv for min skyld, sier Mesteren, den personen gjør en oppdagelse; han finner det store svaret.

Ikke slik med deg, om du tilslutt har sikret deg rettigheter over mye, du er på toppen; du blir langt over hundre.

En dag blir likevel den siste. Dekker da forsikringen vederlaget for din sjel?

Har vi utslippstillatelse?

Dette folk ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg. De dyrker meg forgjeves, for det de lærer, er menneskebud.»
Så kalte han folket sammen og sa: «Hør dette og forstå det:

Det som kommer inn i munnen, gjør ikke et menneske urent, men det som går ut av munnen, det gjør mennesket urent.»

Fine sanger og fine bønner, men hjertet er ikke berørt. 

Jesus sier til kvinnen ved brønnen: «Tro meg, kvinne, den tid kommer da dere verken skal tilbe Faderen på dette fjellet eller i Jerusalem.Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.  Men den tid kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Faderen ha.Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.»

Påbud fra høye hatter skaper ikke åndelig tilbedelse, det er det bare Guddommen som kan skape.

Paulus forteller korinterne at han tilbringer mer tid i åndelig bønn enn alle. 

Salmen sier:

La min bønn få gjelde som røkelse for deg, mine løftede hender som offer om kvelden.
Herre, sett vakt for min munn, vokt mine leppers dør!

Individuelt valg

For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg.

For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem.

Selve det nye livets gave hviler på Guds kjærlighet, langmodighet og nåde.

Han legger alt som tjener til liv og gudsfrykt, foran deg.

MEN du må som en ansvarlig, samvittighetsfull person bestemme deg for om du vil ta i mot livets gave fra Faderens hånd.

De sterke kan ikke takke ja til denne gaven på vegne av de små og svake.

En og en må vi erkjenne at vi trenger gaven fra Gud. Ritualer kan ikke hjelpe oss. Satser vi på det, kommer vi til å bli avkledd.

Når vi ønsker Mesteren velkommen inn i vårt liv og lar oss døpe: da har vi ikledd oss Kristus.

 Det enkelte menneske må ta et valg.

 Slik talte Gud til våre røtter; jødene:

I dag tar jeg himmel og jord til vitne på at jeg har lagt fram for dere liv og død, velsignelse og forbannelse.

Velg da livet !

Fredag 15.febr. kl. 19.00 kommer Evangeliesenteret til Eide bedehus.

Vår hjelper

Den Hellige Ånd kalles gledens ånd.. Fylles vi med Ånden, fylles vi med glede. Denne gleden er fullkommen. Dere skal øse vann med glede av frelsens kilder. Et annet navn på ånden er sannhetens ånd. Ånden lærer menneskene hva som er sann lære og hva som er løgn.  Ånden gleder seg over sannhet.

Å bli fylt av Ånden er en vedvarende prosess. Det er Ånden som forandrer oss, våre vaner, det som er nedarvet fra fedrene og fører oss mot det fullkomne. Dette er ofte en vond prosess som smertefull når egoet knuses.

De som lever etter sin syndige natur, er bare opptatt av det som hører mennesker til. 

Men de som lever etter Ånden, er opptatt av det som hører Ånden til. For det mennesker av naturen trakter etter, fører til død, men det Ånden vil, leder til liv og fred. 

Det menneskene av naturen trakter etter, betyr fiendskap mot Gud, for vår onde natur bøyer seg ikke for Guds lov, ja, den kan ikke gjøre det. 

Slik menneskene er i seg selv, kan de ikke være etter Guds vilje.  Men dere er ikke i den syndige natur; dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi Ånd, hører ham ikke til. 

Siste halvdel er utmerket skrevet!

Utvikling

Så skal vi ikke lenger være umodne, ikke la oss kaste hit og dit og drive med vinden fra enhver lære, så vi blir bytte for menneskenes falske spill og villfarelsens listige kunster.

Vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. 

Det er mange som er skeptiske til undervisningen om at det skal foregå en vokster og en utvikling i de kristne. Hele Bibelen er full av fortellinger om mennesker som er under utvikling. De får større og større oppgaver og med Guds hjelp klarer de løse dem.

I det nye testamentet er det ett gresk ord som brukes om småbarn eller nyomvendte. Det er teknon.

Det er et annet ord som brukes om større barn, en sønn som er blitt voksen. Det er hujos.

Da forstår vi at det, som i naturen, er naturlig at vi vokser opp fra småbarnstadiet og til den voksne arveberettigede sønn eller datter.

I denne tiden trengs de voksne barna som er ført gjennom småbarnsårene til manns modenhet av den Hellige Ånd. 

Ja, det har skjedd gjennom prøvelser og lidelse, men så tåler de også en trøkk.

Denne generasjonen skal føre mange mennesker til Jesus.

De har lært seg å være tro mot den bibelske sannheten, de er  fylt av kjærlighet til sannheten.

I alt skal de vokse opp til ham som er hodet, Kristus.

Takk

En velfylt kirke med familie, naboer, kjenninger , brødre og søstre i troen…

Med stor ro ledet presten alle gjennom seremonien. Med så vakker dialekt.

Den roen og verdigheten lignet på Jorunns væremåte. Hennes personlighet hadde ikke rom for strid, hun ønsket det beste for alle.

Hun hadde en tro som tålte bølger, hun led ikke skipbrudd på sin tro.

Jeg sier hver dag at jeg vil ta mitt kors opp og følge ham, brukte hun å si.

Hun ga uttrykk for at hun var glad for at hun kunne sitte sammen med venner og tilbe kongenes konge.

Trygg i sin tro vandret hun over til andre siden. Må herlighetens lys og kraft fylle hele ditt vesen, du er klar for gode oppgaver i Faderens rike.

Hils!

Hele hjerter

Mesteren sier: Dere skal være fullkomne slik deres Far er fullkommen.

Det har vært stor frykt blant lederne i norske menigheter at noen ville begynne å tro på det Jesus sier. Dette er farlige tanker.

De fleste ledere ønsker en oversiktlig menighet der alle sitter på rekke og rad og synger med på sangen og reiser seg når de får beskjed om det og at de ellers sitter rolig uten å sovne.

Hebreerbrevet sier merkelig nok: La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus, og gå videre mot det fullkomne.

For mange forkynnere må dette høres ut som opprørslære. 

Det er undervisningen om at det er en utvikling, en vokster i Guds rike, som uroer en hel generasjon av venner. De har aldri hørt annet enn at de er født i synd og må bære sekker av synd på livsveien.

Om vi enn faller i synd, sier Bibelen. Det betyr at dette blir regnet som en sjelden hendelse.

Vi må i denne tiden begynne å bevege oss mot det fullkomne.

Det fortelles om fem jomfruer som hadde reserveolje. De hadde gjennom et liv av søken etter Gud, samlet olje. De hadde søkt Guds vilje for sitt liv og rettet sitt liv etter det den Hellige Ånd hadde rettledet dem til. Forandring til Jesuskarakter gir olje.Når jomfruene nærmer seg Kristuspersonlighet, nærmer de seg fullkommenhet