Bring Herrens høst inn..

wallpaper-free-19

Da så jeg en hvit sky, og på skyen satt en som lignet en menneskesønn. Han hadde en krone av gull på hodet og en skarp sigd i hånden. Og en annen engel kom ut fra templet og ropte med høy røst til ham som satt på skyen: «Sving sigden og høst inn! For det er høsttid, og jordas grøde er fullmoden.»  Han som satt på skyen, lot da sigden gå over jorda, og jorda ble høstet.

 

Vær tålmodig, brødre, til Herren kommer! Se bonden venter på jordas dyrebare grøde. Han venter tålmodig på den til den har fått tidligregn og seinregn.

Seinregnet er mye sterkere enn vårregnet. Be om styrtregn over Guds høstarbeidere, markene er alt drivhvite.

Vær også dere tålmodige, og styrk hjertene, for Herrens komme er nær!

 

Himmelens rike er lik ei not som ble kastet i havet. I denne tid skal vi sende ut moderne fiskefartøy på feltet for å høste jordas dyrebare grøde. Det er tid for den største høst som menneskene har sett.

Sigden er en bøyd og ydmyk utgave av Åndens sverd som er Guds ord, og den er spesiallaget for innhøstningen.

Reklamer

Kjærlighetens glød er som en ild

img_0307

Og jeg har kunngjort ditt navn for dem, og skal fortsatt kunngjøre det, for at den kjærlighet som du elsker meg med, skal være i dem, og jeg i dem. Slik avslutter Mesteren sin yppersteprestelige bønn.

–       kunngjort ditt navn. Lært dem om Faderens egenskaper og personlighet. Lært dem å stole på Gud og hans løfter. Lært dem at Gud er kjærlighet og at hans godhet driver oss til omvendelse. Dette vil Jesus fortsette med gjennom Den Hellige Ånds virke. Ånden vil ta av de himmelske sannheter og gi til de troende.

For at den kjærlighet som du har elsket meg med, skal være i dem.

Dette er Guds innerste vesen, kjærligheten, en brennende, ren kjærlighetskraft. Den kraftressurs ber Jesus om at Faderen skal fylle de kristne med. I Høysangen står det at sterk som døden er kjærligheten, nidkjær som dødsriket dens lidenskap. Dens glød er som ildens glød, en Herrens flamme. Det er nær sammenheng mellom Guds kjærlighet og Guds ild.

Fader! Fyll oss med kjærlighetens ild. Et av de aller siste inngrep fra himmelens side fra denne tid og fram til Jesus tar over styret blir en altoppslukende fylde av kjærlighet og ild. Det blir elementene som driver innhøstningen. Fra hver enkelt troende vil strømme  en elv av liv.

Og til sist står det – og jeg i dem. I alt som har med funksjon i Guds rike står det at Jesus må ha full råderett i våre liv. Gud har bestemt at vi skal bli likedannet med hans bilde.

 

Han er pantet på vår arv, DHÅ

IMG_0393

For i Kristus har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn.

I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovt, han som er pantet på vår arv.

Når man skulle gi seg til kjenne i evangeliets første tid, hadde man et spesielt merke som fortalte hvem man var, et innsegl.

De kristne har fått et innsegl som skal være hos dem for alltid. Den Hellige Ånd er sikkerheten som vi har i alle slags dager.

Han er også sikkerheten vi har for at vi kan ta ut av vår arv. Vår arv er alt som står i Ordet. Guds Ord beskriver hva vår arv består av.

Kjenner du Talsmannen? Vet du noe om han?

For at dere , rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde.

Hele Guds fylde er en bra arv.. Vi er medarvinger med en Konge.

 

Han er vår fred..

DSC_0763

Dere kjenner det ord han sendte til Israels barn med evangeliet om fred ved Jesus Kristus, han som er alles Herre.

Jeg vil frimodig understreke en viktig sannhet for denne nye tidsepoke som vi er på vei inn i.

Du vil bare nå fram til og bevege deg i den nye tid, med kraften av den kommende tidsalder, i den grad du anerkjenner og underordner deg Jesu herredømme.

Du må kjenne hans autoritet, og du og dine behov må legges under hans ledelse. Du må bli ledet av Ånden.

Det kommer ikke til å bli rom for selvhevdelse der enkeltpersoner vil dominere og påvirke det sanne budskapet om kongeriket i vår tid.

 

Mange av våre venner i forsamlingen ønsker å bli plassert i lederposisjoner der de er synlige, de vil være med å styre.

De ønsker å dominere.

Bare noen få ønsker å bli styrt. Så synd.

 

I Guds rike må hver enkelt person akseptere å bli ledet av Ånden. Demokrati fører til kaos i menigheten.

Teokrati fører til åpenbaring og fred.

 

Det profetiske ord har forkjørsrett 5.

DSC_0480

Nå må vi begynne å tenke på hvordan vi skal ta i mot den store høsten som vil komme inn de neste få årene.

Ydmyke og saktmodige evangelister vil bli reist opp for å fiske millioner av sjeler inn i Himmelrikets not.

Men menigheten må være klar til å få disse fylt med den Hellige Ånd, trene dem opp til strid, og lære dem å nå manns modenhet på kort tid.

Denne framvokster av endetidens arme vil være den viktigste funksjon i den sanne menigheten i disse siste dager.

Dette året vil vi oppleve å se at den sanne apostoliske forsamling vil vokse fram, dette er de som kjenner Gud, som ser det store bildet og som har salvelsen til å legge fram Guds plan i den siste tid.

Lederne i den siste tid kommer til å bære himmelrikets karaktertrekk. De vil behandle alle med rettvishet og kjærlighet. De blir kalt alles tjener.

Den elva som kommer fra Guds trone, bærer i seg legedom og helse.

Det skje!

Det profetiske ord har forkjørsrett 4.

img_0121-1

Jeg, Herren, vil gi meg til kjenne i de islamske nasjoner.

Millioner vil søke Israels Messias, og det vil gjøre at verdens nasjoner vil undre seg.

Lys og mørke vil støte sammen, og det vil kjennes i universet, og store tegn vil vise seg og forundre mange.

Husk at ikke alt mørke som er i verden, kan utslokke lyset i et enkelt, lite lys.

Lyset overvinner mørket.

2018 vil være det året da den religiøse, antikristelige byggmester vil bygge den store verdenskirke.

Vatikanet er initiativtaker til denne verdensvide, sterke, økumeniske sammenslutning.

Bevegelsen mot en verdensvid samlet kirke er en del av det store mål; en verdensregjering som overstyrer de enkelte lands nasjonalforsamling

Den katolske kirke og andre store kirker står i fare for store splittelser.

Sannheten kommer til å ødelegge kirkene. Den mørke historie skal dagen avsløre, fordi den kommer med lys.

Gjennom det som skjer med nasjonene i den siste tid, vil Jesu lignelser få ny og frisk betydning. Blant annet lignelsen om ugresset i hveten. Det blir en deling mellom nasjoner som er under Guds velsignelse på grunn av at de har stått med Israel, og de som har forfulgt det jødiske folk og vil arve forbannelse. Europa skjelver…

Da gikk husbondens tjenere til ham og sa: Herre! sådde du ikke godt korn i din aker? Hvor kommer da ugraset fra? 28 Han sa til dem: Det har en fiende gjort. Da sa tjenerne til ham: Vil du da vi skal gå og sanke det sammen? 29 Men han sa: Nei, for at dere ikke også skal rykke opp hveten når dere sanker ugraset sammen. 30 La dem begge vokse sammen inntil høsten, og når høsttiden kommer, vil jeg si til høstfolkene: Sank først ugraset sammen og bind det i bunter for å brenne det opp; men samle hveten i min låve!

Det profetiske ord har forkjørsrett 3.

img_0150-1

Følelsen av håpløshet vil fylle menneskene, og den følelsen vil åpne en vei for at sannheten skal seire. Jeg er Ordet om forlikelsen, Ordet om tilgivelsen, Ordet om evighetens garanti.

Dere som spotter Gud gjennom media; det er slutt med din lek med ilden. Ilden vil skremme deg, og det blir en brå slutt på din onde og ødeleggende spott.

Ekteskap mellom likt kjønn har ingen rot i sannheten. Ordet kaller dette for synd.

Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri.

Jeg kommer til å bli synlig på scenen, og millioner vil omvende seg og bli frelst.

Dere vandrer på veier som ikke er mine veier.

Min vilje er å gjenløse det som er fortapt, jeg vil hjelpe de hjelpeløse.

En adskillelse mellom geit-nasjonene og sau-nasjonene har begynt. Det samme gjelder geit-menigheter og sau-menigheter. Noen forstår dette, noen forstår det ikke.

Jeg vil igjen drive pengevekslerne ut av tempelet. Alt salg og kjøp må ut av tempelet selv om gjelder altervinen.

De kirkene som ikke vil stå med Israel, vil oppleve det motsatte av Abrahams velsignelse.

En generasjon av unge skal trenes i kristuslikhet og sendes ut til kamp mot mørkets krefter. Gi dem en rettferdig grunn til å kjempe for sannheten.

 

Herrens herlighet skal dekke jorden slik som vannet dekker havets bunn..

Det profetiske ord har forkjørsrett 2.

IMG_0451

Det er mange ulike stemmer i verden og i menigheten. Det finnes falske røster både i media og i forsamlingen..

Hva som enn skjer, vil sannheten stå fast!

Jeg vil dekke jorda med min sannhet, og denne sannheten vil sette mange fri.

Jeg vil tale til både troende og vantro gjennom naturkatastrofer, jordskjelv og helt uvanlig vær. Det kommer rystelser, selve jorda vil gjøre opprør mot all ondskapen som menneskene leker med.

Jeg vil tale gjennom tegn på himmelen og gjennom meteorregn gjennom atmosfæren.

Dette er tiden da de utvalgte må reise seg og skinne midt i mørket.

 

Store flommer vil plage folket i Europa. De vil øke i størrelse og skadeomfang.

 

Du har sett massebevegelsen av flyktninger over hele jorda. Det er et tidstegn.

En forfølgelse vil reise seg mot mitt folk, Israel, som er spredt over hele kloden. Forbered dere for dette.

Mange med Josefs kall og utrustning vil stå fram og berge mange liv. Min stemme vil bli hørt over hele jorden fordi jeg vil støtte deres hjemreise til fedrenes land.

 

Denne forfølgelse vil bli komme over hele jorda og bli svært alvorlig.

 

Slå til lyd, forbered det folket som vil høre. Min dom som hviler over folket, vil føre mange til rettferdighet. Min dom gir frelse, og de nye som tror, vil hjelpe til med å føre de mange til liv i den kommende innhøstning.

Det profetiske ord har forkjørsrett 1.

DSC_0482

I dag om du hører min stemme, åpne dine ører, og jeg vil fortelle deg om saker som du ikke kjenner til.

Tiden er kort og verden sover. De troende skulle vite bedre, men også de sover i lange perioder. Få er våkne slik at de kan se og forstå den viktige tidsperioden de er midt inne i.

Det foregår forberedelser til krig. Mange nasjoner er vendt mot Israel med aggresjon. De vil igjen mislykkes med sine hensikter. Israel vil måtte tåle tap. Når det ser håpløst ut, vil Herren selv intervenere.

Vær på vakt når verden sier: Fred, fred og ingen fare. Da er det forræderi i lufta.

 

Tiden er kort, vær forberedt på innhøstning. Jeg vil øse ut min Ånd over mennesker i alle nasjoner, og denne store hær vil marsjere mot ondskapen. Forbered mitt folk.

Dine sønner og døtre vil reise seg, gjør dem i stand, tiden er kort og jeg vil gjøre alt i hast.

Forbered dem og tren dem, gjør dem klar.

Vi må kjenne Mesteren

dsc_0497

På den dag skal dere kjenne at jeg er i min Far, og dere i meg, og jeg i dere.

Vi skal altså kjenne at Jesus er i Faderen, vi skal fornemme at Ordet er i Skaperen. Da får Ordet makt.

Vi skal oppholde oss i en annen dimensjon, den åndelige. Det er et fellesskap av liv mellom Sønnen og Faderen, mellom oss og Mesteren, og mellom han og oss. Et pulserende livssamfunn skal opprettes mellom himmel og jord

Når dette ble sagt, var alt framtid. Kongen hadde ikke utgytt sin kjærlighet på alteret. I vår tid er Guds store under nesten 2000 år gammelt.

Mange av de teologiske lærestedene i Europa har ikke forstått rekkevidden av det Jesus underviste. Den åndelige forståelsen manglet .

Hvem kan si at de kjenner at Jesus er i Faderen og at de selv er i Mesteren? Det er ikke fantasi, noe du bare har lest, men det er en praktisk virkelighet.

Dette er forskjellen mellom religion og gudsliv. Mellom innholdet i de to begrepene er det en avgrunn.

La oss be om innsikt, be om forståelse, be om åpenbaring!

 

Mesteren sa følgende:

Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min Far skal elske ham,

og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.

 

Er du en bolig for Far og Sønn?