Brev til barna, små og store

DSC_0473

Jeg skriver til dere, mine barn, fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld. Jeg skriver til dere fedre, fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen. Jeg skriver til dere unge, fordi dere har seiret over den onde. Jeg skriver til dere, mine barn, fordi dere kjenner Faderen. Jeg skriver til dere fedre, fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen. Jeg skriver til dere unge, fordi dere er sterke; Guds ord blir i dere, og dere har seiret over den onde.
Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden! Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Faderen i seg. For alt her i verden – sanselig begjær og øynenes lyst og hovmodig skryt på grunn av rikdom – det er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid.

 

Johannes skriver til sine åndelige barn. De er blitt barn fordi de har fått syndene tilgitt. Johannes skriver til flere grupper, unge og eldre, han skriver til dem fordi de har seiret og fordi de kjenner Gud.

Han henstiller til dem om la være å elske verden og det som tilhører verden.

Det som hører verden til har bare en viss tid, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid.

Kampen mot verden er den kamp som hver enkelt kristen er skueplass for mellom sitt sjelsliv og sin nye ånd.

Våre tanker, våre følelser og vår vilje vil så gjerne operere i den synlige verden, men den som er drevet av Ånden er Guds barn.

 

De finnes bare to mennesketyper på jorda. Først er det alle de som er født en gang, og så er det de som er født to ganger.

Den siste arten har et viktig budskap å komme med.