Barn av en majestet

IMG_0350

 

Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss: Vi får kalles Guds barn, og vi er det. Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Enhver som har dette håp til ham, renser seg, likesom Kristus er ren.

 

For så sier Herren: De utlendinger som holder mine sabbatsdager, som velger å gjøre det jeg vil, og holder fast ved min pakt, dem gir jeg minnesmerke og navn i mitt hus og innenfor mine murer.
Jeg gir dem det som er bedre enn sønner og døtre: et evig navn, som ikke skal slettes ut.

 

Det er en sterk pakt vi har med Gud, et navn bedre enn sønner og døtre.

De som er utenfor, forstår ingenting av dette.

 

Vi har enda større løfter fordi når Mesteren kommer, da skal vi få vårt herlighetslegeme og bli lik ham og vandre som ham.

 

Verden kjenner oss ikke, sier Johannes, verden er alle som ikke er født av Gud. De kjenner heller ikke Mesteren, han som ga oss det etterlengtede barnekåret.