Synet fra Valdres

DSC_0762

Emanuel Minos deltok på en møteserie i Valdres. Da møtte han ei dame som sa at hun hadde sett et syn om endetiden. Dama var i nittiårene. Hun hadde skrevet det ned, og hun ga det til Minos. Han syntes at det hørtes usannsynlig ut og gjemte skrivet. Etter 25 år dukket det opp igjen, og da var det dama fra Valdres hadde sagt blitt troverdig.

(Den gamle dama så dette med flere kanaler allerede i 1968.) Det kommer til å bli akkurat slik som vi har det på radioen, der vi kan ta inn den ene stasjonen etter den andre, og de kommer til å fylles med vold. Folk kommer til å ha det som underholdning – de verste scener av mord og ødeleggelser av hverandre, og det kommer til å spre seg til samfunnet. På TV kommer det også til å bli samlivsscener. De mest intime ting som hører til i et ekteskap kommer til å bli vist på skjermen.

Da sa den gamle damen: Det kommer til å skje, og du får se det. Alle normer vi har hatt før, kommer til å brytes ned, og det blir vist det mest usømmelige for våre øyne.

Du kan lese hele synet på nettet. Synet fra Valdres.

Våk hver tid og stund og be at dere må bli aktet verdig til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen.

 

Advertisements

Livets kunngjøring

dsc_0510

Slik skulle nå Guds mangfoldige visdom gjennom meg og deg bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelrommet. Dette var Guds forsett fra evighet, det han har fullført i Kristus Jesus, vår Herre.

 

Guds mangfoldige visdom er Ordet, Jesus fra Nasaret. Han var i begynnelsen hos Gud. I ham var liv, og livet var menneskenes lys.

Og Ordet ble kjød og tok bolig i blant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

Frelsesverket er Guds mangfoldige visdom.

Det var Jesus sin fullstendig seier over ondskapens makt vi skulle kunngjøre for maktene og myndighetene.

Hver dag skal vi tillyse en kunngjøring der vi forteller den Onde om blodet som Jesus bar inn i helligdommen. I kraft av en evig Ånd bar han sitt eget blod inn for Faderen.

Det blodet er det eneste nådemiddel i universet.

Ønsk Seiershelten fra Golgata velkommen inn i ditt liv.

Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.

 

De har seiret over den Onde i kraft av Lammets blod og det ord som de vitnet, og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden.

 

 

 

Det er sant-æresord.

DSC_0746

 

En gang skal det skje
at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker.
Deres sønner og døtre skal profetere,
de gamle skal drømme drømmer
og de unge skal se syn.
Når alle mennesker får en føling med Guds ånd, får vel også du kjenne Skaperens nærvær.

Hvis du vil oppleve mer av dette fredens rike, må du ønske Jesus velkommen inn i ditt liv. Han vil gi deg det nye livet.

Du må be om at han fyller deg med Kristi Ånd, med Ånd og Liv.

Jeg tror at alle mennesker får stifte bekjentskap med den evige Ånd.

Det er så spennende det Faderen presenterer på scenen i denne tiden at jeg må bruke en stor porsjon av tålmodigheten min når jeg venter på helheten..

Det er en dramaturgi lagt til rette av den høyeste visdom.

 

 

På vei mot lysets land

DSC_0735

Ved tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han drog ut til det sted han skulle få til arv. Og han drog av sted uten å vite hvor han skulle komme.

Ved tro levde han i løftets land som i et fremmed land.

 

For han ventet på staden med de faste grunnvoller, den som har Gud til byggmester og skaper.

 

Abraham hadde fått en forestilling om hva han hadde i vente. Han så et indre bilde av et land som Gud hadde bygd, en gjenopprettelse av menneskets fall, et sted hvor alt er fullkomment.

 

I tro døde alle de første, små og store trosheltene uten at de hadde oppnådd det som var lovt. Men de hadde sett det langt borte, og hilste det. Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden.

 

Den som er Guds venn, kjenner seg som en fremmed i vårt samfunn. De mange merkelige forordninger og lover som er vedtatt, skyver de reelle kristne ut i utkanten av samfunnet.

 

Men nå er det et bedre land de lengter etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem ved å bli kalt deres Gud.

For han har gjort en stad ferdig til dem.

Budene er som demninger

IMG_0351

Du skal ikke drive hor, stod det på ei av steintavlene Gud ga til Moses. Ett av de ti bud.

Det er at en skal inngå ekteskapskontrakt med en person av motsatt kjønn og så skal en la det bli med det. Den kontrakten går bare ut ved død.

Gud er firkantet , sier du.

Nei, han er rettferdig, og hadde menneskene hørt på og gjort etter de ti bud, da hadde planeten vært en bra plass å bo på.

Menneskene i Sodoma og Gomorra visste nok også hva som var Guds oppfatning om deres livsførsel. Men de ga blaffen. De djevelske lystene hadde tatt styringen fra dem og ført dem ut i en vanvittig sanselighetsdans.

Gjør dere dette, kommer et brått oppgjør til å ramme dere.

Abraham trådde nærmere, han ba for dem, men det var for seint, det var ingen rettferdige igjen.

I Menneskesønnens dager skal samfunnet ligne på de kjente byene ved Dødehavet, sa Mesteren.

Den som har øre, høre hva Ånden sier …

 

Han som gir fred, fredsfyrsten

DSC_0749

For en liten mannsalder siden møtte jeg jøden, Marias sønn. Han gjorde uutslettelige inntrykk på meg. Minneavtrykkene i mitt indre er ikke visket bort, de er derimot blitt sterkere med årene.

Møtet med denne mannens ånd er et dypt kjærlighetstrykk i min indre verden.

Jeg forstod det minutter etter det første møtet at dette var et avtrykk som kom til å vare uten slutt. Det fantes ingen vei tilbake.

Jeg har møtt motgang over det normale i livet, tror jeg, men nærheten til jøden er vokst både gjennom motbakker og medgang. Jeg er blitt kjent med ham, han overgår alle i rettferdighet og i omsorg.

Det er et enormt nivå på Guds visdom. Når jeg begynner å forstå litt av hans kapasitet, så setter jeg meg godt til rette og sier:

 

Å dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier.

 

Han kaller oss til å komme nerær og jupær!

Det som skal skje..

img_0306

En gang skal det skje
at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker.
Deres sønner og døtre skal profetere,
de gamle skal drømme drømmer
og de unge skal se syner.
I en viss grad skjedde dette på Pinsedag. Apostlene og andre som var i Jerusalem fikk oppleve fylden av den Hellige Ånd. De talte om Guds store gjerninger, og de profeterte. Åndens kraft ble med vekkelsen i det indre Middelhav.

Alltid har det vært små lommer av tungetalende profeter spredt utover jorda.

Men det er noe mer det som det profeteres om i profeten Joel 3.

Faderen skal øse ut sin Ånd over alle mennesker.

Åndsutgytelsen skal være global. Menn og kvinner skal profetere om Guds store plan for innhøstningen i de siste dager.

Det blir som om en bølge av Guds herlighet blir rullet ut over jorda. Herligheten skal dekke planeten.

Ånden skal tale til folket gjennom drømmer og syner. Ingen skal være uvitende om det som skjer.

Synderne skal skjelve og rope om nåde og hjelp til å få sin pakt i orden med Gud.

 

Noen prøver å ta seg til livets land over floden med en farkost som ikke bærer dem. De prøver å lure seg inn i landet med et evangelium som ikke tåler vann.

Men hvis de når landet, vil de bli nektet adgang fordi de mangler den rette kledning.

 

Solen forvandles til mørke
og månen til blod
før Herrens dag kommer, den store og skremmende.

 

Vi ber Fader vår, du som er i himmelen…

Helliget vorde ditt navn

Komme ditt rike

Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorda.
 

 

Et stort og viktig kall..

IMG_0466

Den Hellige Ånd sier: – Gå med meg til neste høyde. Jeg forbereder en rest av mennesker som vil innta neste høyde.

Land og folk trenger mennesker som står på muren og forsvarer landet åndelig. Invitasjonen om nye høyder er åpen for alle som er lydig. Kjønn eller alder betyr ingenting, det er et hjertespørsmål. Alle er kalt, men ikke mange vil komme.

 

Guddommelig fattigdom i hjertet produserer hellig hunger. I Bergprekenen heter det: Salig er de fattige i ånden, for himmelens rike er deres.

Vi kan ikke fortsette å være tilfreds med at vi mangler kraft og åndelig autoritet; et desperat rop må bryte fram fra våre hjerter.

Spør deg selv: Er jeg villig til å betale prisen for å vinne mennesker?

Dette kommer til å bli en tid for raske skifter og forfremmelser om vi setter Majesteten først. Forfremmelser i Guds rike er dypere ydmykhet og sannere saktmodighet.

Vi har lært at vi skal søke Herren når han er nær. Vi blir minnet om at vi bare finner Herren når vi søker ham av hele vårt hjerte. Når vi gjør det å søke ham og hans kongerike til vårt høyeste ønske, skal vi få alt det andre i tillegg.

 

Det er en stor nåde for oss som vil ta steg framover i vanskelige tider.

Invitasjonen er gått ut til alle de hellige, men mangel på innvielse vil gjøre at mange blir hindret. Dette er en tid for å være desperat etter Guds herlighet.

 

Vanærens krans

431257_154814784666341_918137122_n

Det er en vanære å tro på Bibelens Jesus. Det er et fall i sosial status å gi din uforbeholdne hyllest eller lovsang til påskens offerlam. Du blir et utskudd hvis du hevder at det er en vei til frelse.

Det koster deg livet hvis du lar deg døpe med troende dåp.

Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg…, sier Paulus. Han ble et av de store utskudd i det første århundre, livet bestod stort sett i forfølgelse, tortur og fengsler.

 

La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære, hører vi i Hebreerbrevet. Utenfor leiren er på Moria berg hvor korset ble reist. En naken mann mellom himmel og jord kjemper kampen for alle. En fryktelig kamp med blodet som svøp. Synden ble naglet til korset.

Lidelsen og sårstripene ga ham all makt i himmel og på jord.

 

Det ærerike liv i verden fører oss bort fra Mesteren. Menneskers hyllest er en djevelsk snare. Det passer for dem som vil bære lange fargerike drakter i stedet for korset.

Kristenlivets vanære fører oss nærmere Livets kilde.

Ti år i fengsel med dårlig mat fikk Norges største kristenleder som lønn fra fedrelandet. Behandlingen tok nesten livet av ham.

Hva enn verden vil bringe av ære og ettermæle, jeg velger Mannen fra Nasarets: Vel gjort! som en mye større hyllest enn alt denne verden har å by på.

 

Så ligger da rettferdighetens krans rede for oss, som Herren, den rettferdige dommer, skal gi alle som har elsket hans åpenbarelse.

Et sterkt håp om en ny tid

DSC_0746

Etter pinsedag ble det lett å evangelisere fordi herlighetens ånd fylte apostlene. De gikk fra seier til seier over hele det indre Middelhavet. Under og tegn, store menigheter, sterke tjenester. Og enorm motstand. Hudstrykning og fengsel.

Det kommer igjen en tid til med Elias kraft og herlighetens ånd over Guds folk. Jeg profeterer om et skifte i det åndelige klima. Vi er i starten av skiftet.

Guds ånd vil skape en tro på at de kristne kan utgjøre en forskjell. De kristne må tro på Skaperen, og de må tro at de kan klare å utføre det de får beskjed om.. Det blir en sterk tid med under og tegn, frelse og åndsutrustning. Vi skal bære en sterkere salvelse enn apostlene fordi vi får tilgang til både tidligregn og senregn.

Guds sønner og døtre står fram.

Guds ånd vil vise fram nye måter å nå folket på.

Det blir hard motstand og baktalelse, men Guds folk vil synge lovsanger, be, velsigne og le.

1.Pet.4, 14:

Om dere blir spottet for Kristi navns skyld, er dere salige, for herlighetens og Guds ånd hviler over dere.

Elias ble rykket like inn i den tredje himmel, han fikk med seg hele kroppen inn i herligheten. Når forfølgelsen blir for sterk, vil også bruden oppleve det samme.

Før det skal jorden fylles med kunnskap om Herrens herlighet, liksom vannet dekker havets bunn.

Gud er overalt, han er omnipresent, men han manifesterer ikke sitt nærvær overalt.

Det er ikke hva du har fått gjøre for Gud som teller. Det er hva du er blitt til i løpet av tiden.

Det var noen som sa: Herre, herre har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn.

Men da skal jeg åpent si til dem. Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett.

Det som er viktig er å gjøre Faderens vilje.

Det å utvikle Jesus sine karaktertrekk i eget liv er livsviktig.

Ikke det vi gjør, men hva vi er blitt. Kristus i oss, håpet om herlighet.