Så høyt har Gud elsket verden

IMG_0580

Han er det evige opphavet. Ved ham, til ham og for ham er alt blitt til. Han er den evige Skaperen. Han virker gjennom fullkommen kjærlighet. Han er kjærligheten.

Han er bildet av den perfekte Far, og han ønsker å være Far for alle sine barn. Han kjennetegnes ved mildhet, rettferdighet, tålmodighet, godhet og fred.

Fra hans munn går det Evige Livs Ord ut. I begynnelsen var Ordet, Ordet var hos Gud og Ordet var Gud. Det Ordet kom til menneskene og tabernaklet i blant dem.

Når Ordet går ut av Faderens munn, har det en evig substans. Hvert Ord lever videre med Skaperens autoritet. Ordet er Jesus, som ved Marias morsliv, kom til vår verden og ble født som den evige redningsmannen. Ordet om blodspakten var uttalt. Blodet er vår og Faderens garanti for en evig gjensidig pakt.

Men han er også evig Far, fredsfyrste og veldig Gud fordi har bærer Guds identitet.

Jesus er kongenes konge. Det er et av de mange ord som er gått ut av Faderens munn om ham. Herskestaven skal aldri vike fra ham.

Ved hvert åndedrag Skaperen gjør, frigjøres en evig kraft som er Den Hellige Ånd.

Det står i Skriften at Ånden utgår fra Gud.

Den Hellige Ånd er lik Faderen i karakter og personlighet. Der Ånden fyller rommet, får vi en sterk kjensle av at herlighetens Gud er til stede. Ånden manifesterer himmelen på jord. Ånden er kalt til vår side som vår advokat.

 

Noen ganger er det så sterkt når herlighetens Ånd gjester oss, at vi har problemer med å stå, noen ganger gråter voksne menn og kvinner åpenlyst, en tyngde fyller menneskene med den evige atmosfære som er i tronrommet.

Store vanskeligheter blir borte som dugg for sola. De finner sin løsning.

Abraham, Isaks og Jakobs Gud er løsningen.

Herren vår Gud, Herren er en.

Gud er Ånd, og den som tilber ham, må tilbe i Ånd og sannhet.

 

Reklamer

Vi vandrer sammen i tro

IMG_0594

Jeg ber om at han som er så rik på herlighet, må styrke dere i det indre menneske med sin kraft og med sin Ånd, 1så Kristus ved troen kan bo i deres hjerter, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.

 

Paulus ber om at Gud skal styrke det indre menneske. Hva er det indre menneske? Det er den indre åndelige virkelighet vi fikk da vi ga fra oss styringen over eget liv og ba Jesus overta kommandoen.

 

Dersom noen er i Kristus, da er han eller hun en ny skapning. Det gamle er forbi, se alt er blitt nytt.

 

Vi kan ikke bare sitte å vente på at Gud skal styrke oss i det indre. Nei, vi må søke og be om at han som er herlighetens far, vil dele med oss av sin herlighet og dermed gi oss av sin indre styrke.

Da vil Kristus leve i oss, og vi vil etter hvert oppleve å bli drevet av Ånden.

De som er drevet av Ånden, er Guds barn. Vi blir himmelvandrere på jorden. Det står flere ganger i det nye testamentet at vi kan bli fullkomne.

 

Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg..

 

Plantet i kjærlighet, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.

 

 

Ordets evne til å forandre

IMG_2802

Og dette er den frimodige tillit som vi har til ham,

at dersom vi ber om noe etter hans vilje, da hører han oss;

og dersom vi vet at han hører oss, hva vi så ber om, da vet vi at vi har de ting vi har bedt ham om.

 

 

Ordet sier: Dersom vi ber om noe etter hans vilje. For å be etter hans vilje, må vi kjenne hans vilje.

Vi må kjenne Gud og kjenne hans vilje. Hele Guds ord er Guds vilje, men det er mulig å være mer spesifikk, han åpenbarer sin vilje til dem som ber. Her er bønn i Ånden svært sentral.

For den som taler med tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå han, men han taler hemmeligheter i Ånden.

Den som taler med tunger, oppbygger seg selv.

Bønn i Ånden gir en fylde av Ånden.

Paulus sier: Jeg takker Gud: Jeg taler mer i tunger enn dere alle.

Bruk Bønn i tunger-gaven som du har fått. Den er viktig for å motta hemmeligheter i ånden og vinne styrke i striden.

 

Vi kjemper mot ondskapens makter med Ordet. Ordet er sverdet  til den nyskapte ånd i vårt indre.

Ordet overvinner sykdom. Det er Ordet fra Bibelen i Åndens kraft som bryter sykdom.

Og dette er viktig: Ta Åndens sverd som er Guds ord?

Det er det som Gud har sagt, som er det viktige i denne sammenheng.

Den personen som vandrer i tro til Ordet, trenger ikke noe godkjenning fra forstanden. Han har bevis for at de ting han har bedt om, har kommet.

Det er to typer av tro; Fornuftstro som krever fysiske bevis for å tilfredsstille fornuften før han/hun kan se at han er helbredet eller at han har det han har bedt om. Den andre typen tro hviler på Ordet alene. Han/hun får åpenbart et Ord i bønn som dekker hans/hennes behov og gjør det til sitt eget. En åpenbaring er et overnaturlig syn som gir trygghet for bønnesvar.

Bønn som er basert på Ordet, går høyere enn forstanden og kontakter han som står bak Ordet. Gud våker over sitt Ord..

 

 

Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg

IMG_2796

 

Den som ikke eter hans legeme og drikker hans blod, kommer til å dø av åndelig sult.

Så mange kjenner ikke evangeliet fordi mennesker har skjult det bak så mange lag av religiøsitet.

De mange døde ord kamuflerer LIVET.

Den som ikke kjenner den åndelige realitet bak ordene Jesus sier om sitt kjød og sitt blod, vil dø av tørst.

Nattverden er bare et symbol og et minne i denne sammenheng.

Dersom dere ikke eter Menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere!

Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, har evig liv, Og jeg skal oppreise ham på den siste dag.

For mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke.

Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i meg og jeg i ham. Du må forstå at dette er åndelige ord. Det er et skjult møte mellom oss og ham. Et hellig møte.

Likesom den levende Faderen har sendt meg, og jeg lever ved Faderen, slik skal også den som eter meg, leve ved meg.

Jesus sier: Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.

Vårt liv vil bli testet i denne tid, har vi bygd med  tre, høy eller strå eller er vårt byggverk av gull, sølv og kostelige steiner.

Det er hver enkelt gitt å kle seg i det skinnende, hvite lin som er de helliges rettferdige gjerninger.

Jeg gjør deg til en fast borg

DSC_0522

Da kan dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden,  ja, kjenne hele Kristi kjærlighet, som er mer enn noen kan fatte, og bli fylt av hele Guds fylde.

Ja, det er snakk om at vi kan oppleve dette. Å kjenne hele Kristi kjærlighet. Det er vi, nordmenn og dansker, som kan ta imot hele Guds fylde. Dette må vi ha klarhet i.

 

Jeg har gitt dem den herlighet du har gitt meg, for at de skal være ett, likesom vi er ett: jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da vil verden skjønne at du har sendt meg, og at du har elsket dem slik du har elsket meg. Far, jeg vil at der jeg er, skal de som du har gitt meg, være hos meg, så de får se min herlighet, som du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige Far, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg, og disse vet nå at du har sendt meg. Jeg har kunngjort dem ditt navn og skal gjøre det igjen, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem, og jeg selv kan være i dem.

Det er en nærhet mellom Far og Sønn i denne bønnen. Det er ikke mulig at denne bønnen forblir ubesvart. Faderen vil oppfylle hver millimeter av bønnen.

Hellige dem i sannheten. La dine barn bruke Ordet som retningsgiver for liv og tjeneste. La ditt folk ha kraft til å stå imot makter og myndigheter som vil stjele sannheten i ordet.

 

Jesus ber ikke om at alle skal være ett, men at alle skal være ett slik Far og Sønn er ett. Denne enheten skal prege de troende. Far og Ordet er ikke læremessig uenig. De er i fullkommen enighet. Lik glasshavet i himmelen skal voksne kristne være i fullkommen enhet.

 

 

En ting har jeg bedt om…

IMG_2694

Dette slipepapiret er for grovt, det tar livet mitt. Denne behandlingen kommer jeg ikke gjennom, det kreves for mye av meg nå.

Nei; pottemaker, ikke nå igjen, jeg  mener at jeg tok meg bra ut etter forrige behandling og nå ser du flere saker som må forandres..

 

Problemene og de bratte motbakkene er det som skaper de helstøpte, voksne sønnene og døtrene. Gud er nær hos dem som har et knust hjerte.

 

Far, la denne fryktelige prøvelsen gå forbi meg, min svette renner  som blod, men ikke som jeg vil, jeg underordner meg  totalt din vilje.

 

Du er meg en blodbrudgom ,sa kona til Moses.

Moses viste tidlig hvilket kall Gud hadde gitt ham.  Han hadde vokst opp i Faraos hoff og lært det høyeste av menneskers visdom. Likevel lå det en kime i hans indre av visshet om noe Gud hadde gitt ham.

Førti år i tredemøllens lære,  Moses var blitt saktmodig og litt feig.

Gjennom ilden ble kallet fornyet.

 

Ikke som jeg vil, men som du vil, Jahve.

 

Det er også vår sang: Mitt liv hører deg til ,Herre, bruk det til din ære..

Herren rakte sin hånd til meg

dsc_0597

Frykt ikke for dem, for jeg er med deg og vil redde deg, sier Herren.

Og Herren rakte ut sin hånd og rørte ved min munn, og Herren sa til mig: Se, jeg legger mine ord i din munn.

 

Det er det personlige møtet mellom mennesket og Gud som skaper varig forandring.

Det er alltid noe mer å hente i Mesterens nærvær. Blir han trøtt av at du spør?

Nei, hans plan er at du skal ligne på ham. For at det skal bli en sannhet, må du oppholde deg mye sammen med ham,

Og dette er det evige liv at de kjenner deg den ENESTE SANNE Gud og han du sendte ut, Jesus Kristus.

Å kjenne i denne sammenheng er et ord som beskriver en svært tett forbindelse. Du og Mesteren utgjør en enhet.

Bli i meg, så blir jeg i dere.

Da bærer du ordet om ham med kraft og autoritet til en verden i vill forvirring, ja Babels forvirring.

Du merker ikke alltid myndigheten i dine ord selv, men mørkets makter merker det.

 

Mesteren lar oss alltid vinne seier, selv i motbakker..

 

Forut kjent

IMG_0447

Han som frelste oss og kalte oss med et hellig kall, ikke etter våre gjerninger, men etter sitt eget forsett og den nåde som er gitt oss i Kristus Jesus fra evige tider, men nå er blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbarelse, han som tilintetgjorde døden og førte liv og uforgjengelighet frem for lyset ved evangeliet.

 

Ordet som kom inn i oss ved den nye fødsel, var et guddommelig evig frø. Det Ordet var gitt oss fra evighet av. Vi var i Ordet. Vi var også i Ordet da det ble spikret til et tre, vi var der gjennom oppstandelsen, og vi er satt i himmelen i Ordet.

MEN det er den enkelte som bestemmer om han eller hun vil være i frelsesordet eller i det evige domsordet; Den som ikke tror skal bli fordømt.

 

Slik talte Jahve til Jeremias en gang:Herrens ord kom til meg, og det lød så:   Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du kom ut av mors liv, helliget jeg deg; og jeg satte deg til en profet for folkene.

 

Slutten på kampen er beskrevet i Boka. Vi kjenner resultatet.

 

 

Livslovenes svar

DSC_0400

Men jeg har dette imot deg, at du lar kvinnen Jesabel holde på, hun som kaller seg profet, men som med sin lære lokker mine tjenere til å drive hor og spise avgudsoffer. Jeg har gitt henne tid til å vende om, men hun vil ikke omvende seg fra sitt horeliv.

 

Århundrer før levde folket i Sodoma og Gomorra sitt liv i urenhetens fred og ro. Noen la kanskje merke til at nye levemåter var blitt tillatt.

Noen lover var forandret, og noen tatt bort.

Det så ikke ut til at disse lovene hadde noen vokter.

Det så ut til at menneskene i disse byene kunne gjøre hva de ville, det var ingen som var i stand til å stå opp og fortelle hva som var rett.

De urene tankers søvn gir merkelige drømmer.

Da Lot skulle berges ut av byen med hjelp fra noen sendebud fra Gud, krevde mennene i Sodoma å få sin vilje med dem. De ville ha englene som partnere.

Urene tanker og urene gjerninger.

Selv Lots hustru hadde tapt sitt hjerte til urenheten.

Syndens søvn er livsfarlig.

En brå slutt rammet byene og Lots hustru.

 

Bryt livslovene en stund, men det kommer en reaksjon.

Det mennesker sår, skal de også høste.

 

 

Det finnes et navn

IMG_2676

Det finnes et navn jeg holder høyere enn alle. Det er en sønn av mennesket som rager over alle andre.

Han kom til denne verden med et budskap om at tiden for fangenskapet var over, han ville løse alle som var bundet.

Han ville ved sin sannhet sette menneskene i frihet.

Han brøt den Ondes makt og gav sitt folk autoritet til å trå på alt det mørke.

Han tilbød et intimt fellesskap. Bli i meg, så blir jeg i dere. Dette er ikke en religiøs forestilling. Det er et dypt åndelig fellesskap. Det hører til i det usynlige, men det er fullt ut reelt. Så hør da, hva jeg sier.

Han sa til sin far: Den herlighet som du har gitt meg, vil jeg gi dem.

Det finnes ikke noe større i universet enn Guds herlighet fordi den er selve Guds stråleglans. Det som vi kaller doxa.

Det er et nærvær som fyller hver celle i din kropp, som løfter hele din personlighet og leker i din ånd. Det er en kjærlighetskraft som forfrisker alt i din tilværelse. Natt og dag, kveld og morgen.

Han er ny hver morgen, hans oppgang er viss som morgenrøden.

Denne virkelighet står foran ditt ego og spør. Kan du gi meg en mulighet til å slippe inn i ditt hjerte?

Hva koster det? Det koster ditt liv, ditt liv må legges på alteret, korstes alter, så får du hans liv i stedet.

Det blod som farget korsets stamme, vil bli din garanti i dag, i morgen og for all evighet. Blodet vil rope om frihet for deg fra den dag du ønsker Mesteren velkommen inn i ditt liv.