Apostelens bønn

DSC_0764

Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få den Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne.  Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige,  og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror.

 

Dette er ikke religiøse fraser. Dette er ikke vers som du sier et lett amen til og sukker med deg selv og legger det fra deg og tenker på noe annet.

Dette har Skaperånden gitt Paulus, for at han skulle skrive det.

Folket må ta i mot visdommen så de kan lære å kjenne Gud.

-Dette er det evige liv, at de kjenner deg den eneste, sanne Gud og han du utsendte, Jesus Kristus.-

Det er svært viktig å forstå hva det er han har kalt den enkelte til.

Hva består din arv av, og hva har du fått som gir deg rett til å bruke himmelens kraft til det synlige og usynlige i Jesu navn?

 

Et disse ordene og vent på resultatet!