Alt gjorde han skjønt i sin tid…

IMG_2831

Alt gjorde han skjønt i sin tid…

Det er mange gode mennesker som tror at sjel og ånd er det samme, men Skriften forteller oss at Guds ord skiller sjel og ånd. Sjelen, som er vår personlighet, består av viljeliv, følelsesliv og tankeliv. Fantasien er også en spennende del av sjelslivet. Vår indre verden har få begrensninger, den opererer i en uendelighet av muligheter. Vår tanke slår lysets hastighet.

En plass i vår indre verden ligger vår ånd. Det er vårt kontaktpunkt med den evige, usynlige verden.

For Skaperen døde den åndelige dimensjonen hos mennesket da de avslo å leve i Guds vilje. Mennesket brøt den åndelige kontakt som var mellom jord og himmel med sin ulydighet.

Men Gud elsker sitt skaperverk, og sakte, men sikkert arbeidet han fram ei ny plattform der han kunne gi mennesket en ny åndelig utrustning.

Han laget ei ny pakt som bygde på forsoning mellom tiden og evigheten. Sønnens blodoffer ble til soning for alle mennesker som ga seg over og ba om nåde. Gud som er rik på nåde, sier ikke nei til noen som ber om tilgivelse. Han snur de trege menneskene mot seg og gir dem et nytt liv.

De som tok i mot offeret, fikk gjenopprettet sin åndelige kontakt med himmelen samt at de fikk et åndelig språk som kommuniserte med Gud.

 

Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, idet han blev en forbannelse for oss – for det er skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre –  for at Abrahams velsignelsekunde komme over hedningene i Kristus Jesus, så vi ved troen kunde få Ånden, som var oss lovt. Det sier Ordet som er Kristus.