Pakten

Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner.  

Hvem kan da fordømme? 

Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss.  

Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? Ingenting..

Som det står skrevet:
           For din skyld drepes vi dagen lang,
           vi regnes som slaktesauer.
Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss.  

For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Hvor ligger vår styrke?

Siden vi har en stor øversteprest som har gått inn gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen!  

For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvd i alt på samme måte som vi, men uten synd.  

La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid.

Hva gir oss nåde?

For Kristus har i kraft av en evig Ånd båret seg selv fram som et feilfritt offer for Gud. Blodet ble presentert for Faderen.

Derfor er Kristus mellommann for en ny avtale. Han døde for å kjøpe oss fri fra lovbruddene under den første pakten, for at de som er kalt, skal få den evige arven som var lovet dem.  

Når det foreligger et testamente, må det godtgjøres at den som har opprettet det, er død.  

Testamentet trer i kraft først når opphavsmannen er død; det gjelder ikke så lenge han lever. De romerske soldatene fastslo at han var død.

Vår stilling i den nye pakt:

Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus.