Veien til livet

Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg.

Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje.

Kristenlivet er ikke noe naturlig førstevalg for det moderne mennesket.

Vi hører fra tidlig alder at vi må velge vår livsvei ut ifra egne interesser og egne ønsker. Det er vårt ego som skal styre vårt liv. 

Det er ikke andre personer som skal velge for oss, vi skal ta oss til toppen ved hjelp av egne evner. Suksess speiles i penger og makt. 

Fornekte seg selv, sa Mesteren. Fornekte seg selv, for å følge etter meg. Som troende er det et kors å bære, og det er ikke slik at noen får et isoporkors.

Det kors vi får av Mesteren tar livet av oss; vi må dø for å gi hans liv mulighet til å strømme gjennom oss. Vi har gått gjennom dåpen til døden. Vi er blitt forent med ham ved en død som er lik hans død.

I slutten av sin mektige tale, den store talen på Berget, sier Mesteren:

Det viktigste for deg er ikke at du kan rope på meg når alt er vanskelig i ditt liv, men det aller viktigste er at du alltid når du står overfor et valg, velger å gjøre Faderens vilje.

Jeg har ikke sagt at jeg vil gi deg et liv i fløyel og silke, jeg har sagt at jeg går sammen med deg gjennom dødsskyggens dal..