Dager av gjenopprettelse

Og i de siste dager skal det skje at jeg vil sende min Ånd over alle mennesker, og deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord; deres oldinger skal ha drømmer, deres unge menn skal se syner; ja, til og med over fangene vil jeg i de dager sende min Ånd.  Og jeg vil gjøre underfulle tegn på himmelen og på jorden: blod og ild og røkstøtter.  Solen skal omskiftes til mørke, og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige.  Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst; for på Sions berg og i Jerusalem skal det være en flokk som søker ly, slik som Herren har sagt, og blant de frigitte skal de være som Herren kaller.

Gud kaller sitt folk til stort alvor, til bønn, til oppvåkning og til permanent våken tilstand.

Dette er tiden for de profetiske ord, for kunngjøringene av Guds ord, for åndelige drømmer og for syner.

Gud vil gi oss store tegn og under for å vekke folket. Han venter tålmodig på Sønnens kostelige lønn; mennesker som roper på forsoning i sitt hjerte.   

For så høyt har Gud elsket verden.