Markus skriver:

Da de var kommet over, la de til land ved Genesaret og fortøyde der. Straks de steg ut av båten, kjente folk ham igjen, og de skyndte seg rundt i hele nabolaget og begynte å bære de syke på bårer dit de hørte at han var. Og hvor han enn kom, til landsbyer, byer eller gårder, ble de syke satt ut på torget, og de ba om at de i det minste måtte få røre ved dusken på kappefliken hans. Og alle som rørte ved ham, ble friske.

Da de så ham, da de fikk øye på ham, begynte de å bære de syke på bårer dit de trodde han gikk.

Alle steder der han viste seg, var det syke mennesker som satset alt på møtet med Mesteren.

Han selv sa til alle som tror: På syke skal de legge sine hender, og de syke skal bli helbredet.

Og alle som rørte ved ham, ble friske.

Alle..