Han vant en seier for oss

Vi tvinger ikke kongerikets lover på folk. Her er det snakk om at hver enkelt tar et standpunkt. Mennesker blir overbevist av ord og ånd. Guds pakt er en individuell pakt.

Vi underviser om Guds måter å nå oss på. Vi bringer himmelrikets prinsipper ned på jorda. Vi viser vei.

Jesu prinsipper kan sammenfattes slik:

*Jeg er kommet for å bringe familien tilbake til Faderen. Dere er mine venner dersom dere gjør som jeg sier.

*Jeg skal etablere mitt herredømme for dere på jorda. Det herredømme dere tapte i fallet, skal jeg gi dere tilbake.

*Jeg er kommet for å gi dere tilbake det dere mistet.

*Jeg kom for å gi myndighet til en gruppe mennesker som skal representere meg her på denne jord.

I Fadervår finnes det veldig radikale tanker. De kommer som utrop:

Komme ditt rike!

Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorda.

Mange tror at dette skal oppfylles en gang i framtida, men det gjelder i dag.

Komme ditt rike i mitt liv. Skje din vilje i mitt liv.