Er du våken når han kommer?

Brått kommer han til sitt tempel, Herren som dere søker,
og paktens budbærer, han som dere lengter etter.

Se, han kommer, sier Herren over hærskarene. 
          
Men hvem kan utholde den dagen han kommer,
hvem kan bli stående når han viser seg?
For han er lik smelterens ild, lik vaskernes lut. 
          
Han skal sitte og smelte og rense sølvet.
Han skal rense levittene, lutre dem som gull og sølv,
så de kan bære fram for Herren offer på rett vis. 
          
Da skal lovofrene fra Juda og Jerusalem være til glede for Herren
som i gamle dager, i tidlige år. 
          
Jeg kommer til dere og holder dom.
Jeg skal være rask til å vitne
mot dem som driver med trolldom,
mot dem som bryter ekteskapet,
mot dem som sverger falskt,
mot dem som holder tilbake dagarbeiderens lønn,
mot dem som undertrykker enker og farløse
og avviser innflytteren, og som ikke frykter meg,
sier Herren over hærskarene. 

Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, til å gi enhver igjen efter som hans gjerning er. Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden, den første og den siste. Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livsens tre og gjennom portene komme inn i staden. 

Ære være Gud og hans lam i alle tidsaldrer og alle evigheter.