Ærens krans

Så la oss gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. 

Den avvisning Jesus møtte hos de ledende i Israel fordi han kom og forkynte om Guds kongerike, er den samme kalde skulder Guds sanne folk alltid har møtt i samfunnet.  Vi er av nasareersekten, og det er noe merkelig som følger det folket. De krefter i tilværelsen som ville stoppe Kongen, vil også prøve å stoppe hans folk.

Det er en skam knyttet til det å følge Mesteren. Men det som også er sant, er at den som holder ut vanæren, får ærens krans av Faderen.

Noen vil gjerne tro på barnelærdommen, men de greier ikke tanken på det stigma som følger de troende.

Noen tror på Jesus sitt frelsesverk, men de holder det hemmelig. De vil ikke skade sitt gode navn og rykte med å nærme seg det spesielle folket som alle har noe negativt å berette om.

Mange kristne har nok kjent Kristi vanære, blant andre pinsevennene.

Mange vitser har avstedkommet bølger av latter om det folket.

Revynummer har hengt dem ut. Men livets vitnesbyrd har stoppet latteren.

De er det eneste folket som sier at trosbekjennelsen deres, er Bibelen. De har ingen annen trosoppskrift enn Bibelen.

Det er de som ligner mest på aposteltidens kristne, i lære, i uttrykksmåte, i bruk av nådegaver, i tro på det overnaturlige. Latteren og morsomhetene fra bygdeoriginalene preller av. Den stilner.

Det er en vanære å henge naken på et kors, og det er en uutholdelig smerte. Når straffen i tillegg er stedfortredende etter Guds vilje, må vi gi oss ende over.

Paulus sier at vi er korsfestet med ham, vi lever ikke lenger selv.

Jeg vil aldri våge å stå fram med det jeg tror på, sier du, det er en forsmedelse.

Derfor, hver den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen. Men den som fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min Far i himmelen.