Og Ordet var Gud..

Når professorer i teologi deltar i dokumentarprogram om kristendommen, presenterer de nesten alltid noe i Bibelen som de trekker i tvil. Det kan ikke stemme at det er slik som Skriften sier. De sier blant annet at mye tyder på at fortellingen om at Lasarus ble kalt tilbake til liv etter fire dager i døden, ikke stemmer, fordi det er bare Johannesevangeliet av de fire evangelier som skriver om dette.

Problemet med de lærde at de bruker sitt intellekt for å forstå Skriften. De analyserer tekstene og finner ut at her og der tar den Hellige Ånd feil. Det er en mye større sjanse for at de kloke hoder tar feil, enn at Skaperens Ånd tar feil. 

Det er allment kjent at ikke noe skriftord er gitt til egen tydning. For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd.

Ikke noe evangelium utfordrer den menneskelige tanke slik som Johannesevangeliet. Derfor er dette evangeliet stadig under massiv kritikk. Det passer ikke sammen med en teoretisk tilnærming. Det er spekket med overnaturlige åpenbaringer og åndelige utfordringer.

Dersom vi tar oss tid til å lese det fjortende, femtende, sekstende og syttende kapittel i Johannes evangelium og våger å tro det som står der, vil vi selv bli forandret; vi vil også forandre våre nærmeste og naboer og omgangsvenner. Bygder og byer vil bli påvirket. 

Det vil starte en vekkelse.

Så sterkt er Ordet Jesus talte. Det skaper det det nevner. Han taler ikke ut fra menneskelige tankebygninger; han deler et oppkomme av liv og skaperkraft.