Paulus, også han en jøde.

Motvillig gikk Ananias, menighetslederen i Damaskus, til Saulus fra Tarsus for å snakke med ham. I kristne miljøer var Paulus regnet som en farlig mann. I en åpenbaring hadde Ananias fått beskjed om å gå til Paulus for å overbringe ham hans kall fra himmelen. Gud hadde headhuntet mannen.

Ananias kom og stilte seg foran Paulus og sa: «Saul, bror, bli seende!» I samme stund kunne Paulus se ham. Han sa: «Våre fedres Gud har utvalgt deg til å kjenne hans vilje, til å se Den Rettferdige og til å høre hans egen røst. For du skal være hans vitne overfor alle mennesker om det du har sett og hørt. Hvorfor nøler du? Kom og la deg døpe og få dine synder vasket bort, idet du påkaller hans navn.»

En sterk kraft fylte Paulus, et enormt kall ble lagt på hans skuldre. 

Jesu hilsen var: For jeg skal vise ham, hvor mye han må lide for mitt navns skyld.

Paulus oppholdt seg i flere år i øde områder før den Hellige Ånd ledet ham til store deler av det indre Middelhavet., Han grunnla menigheter mange steder.

Tenk på Paulus sine brev. Millioner etter millioner har fått mat til sitt gudsliv fra Paulus sine åpenbaringer. Mange av brevene ble til i trange fengselsceller.

1.Tim 1,12-14

Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre, at han aktet meg tro, idet han satte meg til tjenesten, meg som før var en spotter og forfølger og voldsmann; men jeg fikk miskunn, fordi jeg gjorde det uvitende i vantro, og vår Herres nåde blev overvettes stor med tro og kjærlighet i Kristus Jesus.