Søk etter ankerfeste

Med løfte og ed, to ting som ikke kan forandres – og Gud kan ikke lyve – skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt tilflukt ved å gripe det håpet som ligger foran oss. Dette håpet er et trygt og fast anker for sjelen. Det når innenfor forhenget, dit Jesus gikk inn som forløper for oss, han som til evig tid er blitt øversteprest. 

Et anker er et trosprosjekt. Det slippes i havet, og mannskapet på skipet håper på at det vil finne feste i det usynlige. Når ankeret dras langs havbunnen, er det sjømannens håp at det stopper i fast fjell og holder skipet.

Med løfte fra profetiene og Guds egen garanti har vi fått lov til å gripe det håpet som evangeliet inneholder. Dette håpet er et trygt og fast anker for sjelen.

Det har funnet feste i den evige verden, der Jesus gikk inn i det aller helligste med sitt eget blod til redning for alle menneskene som vil tro.

Fryd deg storlig, Sions datter! Rop høyt, Jerusalems datter! 

Se, din konge kommer til deg, rettferdig er han og full av frelse, fattig og ridende på et asen, på aseninnens unge fole. 

Denne kongen er vårt sikre ankerfeste.