Påske for oss

I det gamle testamentet fikk de loven, som et folk, på steintavler, for at budene skulle gi retningslinjer i livet.

I det nye testamentet får en og en som tar imot Jesus som frelser og sier ja til blodet, loven innskrevet av den Hellige Ånd i sitt indre, for at de skal holde Guds lover.

Vi er så heldige at vi får lov til å holde Guds lov. Vi er et utvalgt og hellig folk. Den indre lov er en del av vår trygghet.

Hva skal vi da si? Skal vi fortsette i synden, for at nåden kan bli større? 

Langt derifra! Vi som er avdød fra synden, hvorledes skulde vi ennå leve i den?   

Eller vet dere ikke at alle vi som blev døpt til Kristus Jesus, blev døpt til hans død?  Dåpen er en bevisst hendelse, vi vet at vi ble døpt. Det finnes ikke ubevisst dåp, fordi dåpen i Skriften kalles en samvittighetspakt. Det er det enkelte menneske som inngår pakt med Gud.

Hva er fullheten av det Kristus har vunnet for oss. Han ble lagt på alteret. Han blod dekket alteret. Hans alter var et kors. Hans hender ble trolig bundet til korset med rep. Det var til alterets horn. 

Han som var høytidsofferet, ble bundet til alterets horn med rep. Salme 127,18

Vi fikk blodets rensende og helbredende sannhet som en gave.

Han gikk inn i det aller helligste, inn i himmelen med sitt eget blod. I kraft av en evig Ånd bar han seg selv fram for Gud som et rent offer.

Hvordan får vi tatt imot dette miraklet og gjort det til vårt under?

Ved aktivt å motta det i tro og ved å la oss døpe.

Jesus sier: Den som tror og blir døpt, skal bli frelst.