Synene på Patmos

Salig er den som leser ordene i denne profetien, og salige er de som hører dem og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær. 

Salig er både de som leser Åpenbaringen, og salig er de som hører den og tar vare på den.

Den første saligprisningen står i det første kapittel, den andre må vi helt til fjortende kapittel for å finne: Fra himmelen hørte jeg nå en røst som sa: «Skriv: Salige er de døde som fra nå av dør i Herren.» «Ja», svarer Ånden, «de skal få hvile fra sitt strev, for deres gjerninger følger med dem.» 

Så kommer et vers i sekstende kapittel med neste saligprisning:

– «Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke må gå naken og vise sin skam.» – 

Midt i domshandlingene er det mennesker som er fullkomment lykkelig. Salige. Underlig.