Syndens lønn

Som det var i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. 

For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, like til den dag da Noah gikk inn i arken, og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Menneskene hadde slått av bremsene og låst de naturlige, etiske bud inn i et innbruddsikkert skap. Alt var tillatt, synden var avskaffet ved flertallsvotering.

De provoserte fram sin egen dom.

Så våk da! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Men det skal dere vite: Dersom husbonden visste når på natten tyven kommer, ville han våke og ikke la ham bryte inn i huset sitt. Vær derfor også dere beredt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.

Det profetiske ord er vår beredskap.

Vår venn Paulus sier: Men for oss har Gud åpenbart det ved sin Ånd, for Ånden ransaker alle ting, også dybdene i Gud.

Noah visste hva som kom, han ble ikke overrasket da flommen og dommen kom. Han hadde bygd på sin redning i mange, mange år. Han hørte det Gud sa til ham, og han utførte i tro det oppdrag han fikk. Han ble reddet av og gjennom dommen.