Døperens ord

Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og villhonning. 

Han forkynte: «Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans. 

Jeg døper med vann, men han skal døpe dere med Den Hellige Ånd.»

Johannes levde et asketisk liv. Han kledde seg enkelt, og han levde på ensidig kost. Men han visste noe om en slektning som skulle komme etter ham.

Han hadde et budskap. Han hadde en ild i sitt hjerte. Han talte et budskap om omvendelse. Det er et budskap som fører til at mange får legge fra seg sine byrder av synd.

Likevel; hans hovedoppgave var å utpeke offerlammet som skulle bære all verdens synd og skam.

Han sa: Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han skal døpe dere med den Hellige Ånd.

Flere steder i Det nye testamente ser vi hvor nært Den Hellige Ånds fylde er knyttet til Jesu forsoningsverk på korset. Til Galatermenigheten skriver Paulus at Kristus «har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse.» Og det heter videre i Gal 3, 14: «Dette skjedde for at folkeslagene ved Jesus Kristus skulle få del i den velsignelsen som var lovt Abraham, og for at vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om.» 

Blodsofferet var en forutsetning for at vi kunne bli et hjem for Faderens  og Sønnens  Ånd.

Ære være Gud og Lammet.