Det viktige

Men fremdeles spør Jesus det samme: Elsker du meg over alt mitt barn, hva blir ditt svar på det det?

Ja, kjære Gud, jeg elsker deg over alle ting. Mer enn alt som denne jord har å gi.

For kjærligheten er fra Gud, og den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. 

Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. 

Og Guds kjærlighet ble åpenbart blant oss da han sendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle ha liv ved ham.

Den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn, i ham blir Gud, og han selv blir i Gud.

Vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. 

Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham.

Guds substans er kjærlighet. Den er universets sterkeste kraft. Kjærligheten er ikke en rosenrød flagrende følelse, men sterk som døden er kjærligheten.

For kjærligheten er sterk som døden, lidenskapen mektig som dødsriket. Den flammer opp som ild, som en mektig flamme.
Ingen vannflom slokker kjærligheten, elver kan ikke skylle den bort.
Om noen gav alt han eide, for å vinne kjærlighet, ville han bare møte forakt. 

Du skal få lov til å elske Herren din Gud av hele ditt hjerte..