Et segl og et stempel

Det står at bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende. Teorier  produserer lite uten at Gud blåser liv inn i dem.

Kristus kom ikke for å opprette et religionssystem, men for å gi verden LIV. Det levde han for, og det døde han for. Hans ønske var at vi skulle ha evig liv ved ham.

Det å kjenne hans lære er noe, det å kjenne ham er alt. Den som har Sønnen, har veien, sannheten og livet.

Vi er lemmer på hans legeme. Han er menighetens hode og sitt legemes frelser. Han elsker menigheten og ber om tilgang til brudens hjerte.

Vi må våke og komme han i møte. Han fortjener vår hengivenhet og vår oppmerksomhet.

Det er hjerteforholdet som vil avgjøre om vi holder ut.

Sett meg som et segl på ditt hjerte, et stempel på din arm!
For kjærligheten er sterk som døden, lidenskapen er ubøyelig som dødsriket.
Den brenner som flammende ild, en Herrens brann.

Hans gode venn Johannes forteller om sitt møte med HAM:

Da jeg så ham, falt jeg som død ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa:
«Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket.