Kjennskap til sannheten

Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden. 

Guds Ånd kjenner dere på dette: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud.  Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.
Men dere, mine barn, er av Gud og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden. De er av verden, derfor er deres tale av verden, og verden lytter til dem. 

Men vi er av Gud, og den som kjenner Gud, hører på oss; den som ikke er av Gud, hører ikke på oss. Slik kan vi skjelne mellom sannhetens ånd og villfarelsens ånd.

Det er både gode og onde ånder i verden. Det er det ikke vanskelig å forstå.

Guds ånd har et sentralt kjennetegn. Han sier at Jesus kom til verden i Israel som et barn. Han sier at Mesteren ble Guds offerlam som døde for alle og at han stod opp igjen.

Guds ånd herliggjør Jesus sitt frelsesverk.

Alle ånder som ikke bekjenner Jesu guddommelighet, er falske, og de sprer et bedrag.

Det er slik at den som er født av Gud, hører og forstår det vi sier. Etter en kort samtale, vil åndens enhet manifesteres.. Felles åpenbaring av ordet gir samme virkelighetsforståelse.

De som er født av Gud, har samme ånd.

Det er en avgrunn mellom sannhetens ånd og villfarelsens ånd. La ingen bedra deg…