Fra det skjulte

Mesteren sier:

Du kan komme inn i det seirende livet gjennom å leve i dyp avhengighet av Meg. Folk flest forbinder seier med suksess- Du skal ikke snuble eller falle, og du skal ikke gjøre noe feil. Men de som lykkes i egen kraft, har lett for å gå sine egne veier og glemme Meg. Det er gjennom problemer og feiltrinn, svakhet og behov, at du lærer å stole på Meg.

Sann avhengighet er ikke bare å be Meg om å velsigne det du har satt deg fore å gjøre. Det er å komme til Meg med åpent hjerte og sinn, og invitere Meg til å plante Mine lengsler i deg. Jeg kan legge ned i deg en drøm som synes å være langt utenfor rekkevidde. Du vet at i deg selv kan du aldri klare å realisere en slik drøm. Slik begynner du en vandring i dyp avhengighet av Meg. Det er en trosvandring der du tar et skritt om gangen og støtter deg til meg så mye som du trenger. Veien går ikke gjennom sammenhengende suksess, men gjennom jevnlig fiasko. Men for hver gang du mislykkes, kommer en periode med rask vekst fordi du blir mer avhengig av Meg. Gled deg over velsignelsen av et seirende liv gjennom en enda dypere avhengighet   av Meg.