Måtte din vilje skje

Likesom Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere; bli i min kjærlighet! 

Dersom dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Faders bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. 

Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg ber dere om. 1

Skje din vilje, som i himmelen, så også på jorda. Hvordan skal hans vilje skje på jorda? Ved at hans folk gjør hans vilje.

Mesteren sa: Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg.

Han sa også: Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg fra verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt fast på ditt ord. Nå vet de at alt som du har gitt meg, er fra deg. 

For jeg har gitt dem de ord du ga meg, og de har tatt imot dem. 

Nå vet de i sannhet at jeg er gått ut fra deg, og de har trodd at du har sendt meg.

Kampen mellom egen vilje og Guds vilje kjenner alle sannhetssøkere.

Vi må huske at så mange som drives av Guds Ånd er Guds barn.

Lytter vi til Åndens stemme og gjør det han sier, vil vi gjøre Guds vilje.

Men Jesus har for alltid båret fram et eneste offer for synder og satt seg ved Guds høyre hånd. Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt som skammel for føttene hans. For ved en eneste offergave har han for alltid gjort dem som helliges, fullkomne. Også Den Hellige Ånd vitner for oss om dette. For først sier han:

Dette er pakten jeg vil slutte med dem i dager som kommer, sier Herren:
           Jeg vil legge mine lovbud i deres hjerte
           og skrive dem i deres sinn. 

Så er det opp til oss å følge hans indre lov..

Lydighet er bedre enn offer.