Tale fra Berget..

Gå inn gjennom den trange porten! For vid er porten og bred er veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den porten og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. 
  

Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueforkledning, men innvendig er de glupske ulver.  På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler?  Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene. 
 
Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’  Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’ 

Gjennomgangsmelodien i Bergprekena er himmelens personlighetstrekk. Så lite egoisme, så mye kjærlighet til Gud og vår neste. Så mye knust oliven, så mye olje. Vi er jordens salt, vi er verdens lys..

Men på slutten deler Jesus flokken i to. Noen har forstått budskapet, andre er ubøyelig. Noen har grepet budskapet om ydmykhet, andre tenker kun på seg selv.

De selvsentrerte velger den brede vei. Selvets vei. De vil bestemme over sitt eget liv. De nekter å bøye seg for kongen.