Det er loven sin – det

Jeg har valgt troskaps vei, dine lover har jeg for øye.
          
 Jeg holder fast på dine lovbud. Herre, la meg ikke bli til skamme!
          
 Jeg vil løpe den veien dine bud viser, for du gjør mitt hjerte stort.
          
  Herre, lær meg den veien dine forskrifter viser, så vil jeg alltid ta    
  vare på den!            
    

  Gi meg forstand til å ta vare på din lov og holde den av hele mitt   
  hjerte!       
  

   Led meg på den stien dine bud viser, for den gir meg glede.
          
   Bøy mitt hjerte mot dine lovbud og ikke mot egen vinning!

    Den som elsker sin neste, har oppfylt loven. 

   For disse budene: Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke    

   slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, eller hvilket bud    

   det så er, sammenfattes i dette: Du skal elske din neste som deg

   selv. 

   Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot nesten.

   Derfor er kjærligheten oppfyllelse av loven.

   Mesteren sa: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte    

   og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og 

   første budet. Men det andre er like stort: Du skal elske din neste 

    som deg selv.’